Onze informatiepagina's
Alles openen Alles sluiten
 
  Alle informatie over huis en hypotheek

Zorgplicht

Elke financieel dienstverlener heeft een zorgplicht. Dit is de plicht goed voor de klanten te zorgen. Zo moet een dienstverlener zorgen dat u niet te veel geld leent. Hij moet u een product adviseren dat goed bij u past. Dit kan een financieel dienstverlener op verschillende manieren doen:
 • Er bestaan regels die ervoor zorgen dat u als klant nooit teveel geld kunt lenen. Een financieel dienstverlener dient zich aan deze regels te houden.
 • Een financieel produt dat u via de telefoon bestelt, kunt u binnen 14 dagen afzeggen.
 • Een financieel dienstverlener dient altijd te onderzoeken of een complex financieel product bij u past. Hiervoor moet hij verschillende zaken van u weten:
  • Wat weet u van het product?
  • Hoeveel ervaring heeft u met het product?
  • Wat is uw financiële positie (hoeveel kunt u betalen)?

Naar aanleiding van de antwoorden op deze vragen wordt een ‘klantprofiel’ opgesteld. Het product dat een financieel dienstverlener u adviseert, moet op dit klantprofiel aansluiten.

Als een financieel dienstverlener zich niet aan de regels houdt
Het kan voorkomen dat een financieel dienstverlener zich niet aan de geldende regels houdt. In dit geval kunt u terecht bij de AFM. De afkorting AFM staat voor ‘Autoriteit Financiële Markten’. Als de dienstverlener de Wet financiële dienstverlening overtreedt, kan de AFM verdere maatregelen nemen. Wilt u weten wat de AFM voor u kan betekenen? Klik dan hier.

Wet Financieel Toezicht
De Wet Financieel Toezicht stelt onder andere eisen aan financieel dienstverleners. Hierbij gaat het om de volgende punten:

 • Deskundigheid van de dienstverlener
  De WFT stelt deskundigheidseisen aan de bestuurder en de leidinggevenden.
  Elk financieel dienstverlener moet aan kunnen tonen dat zijn medewerkers die klantcontact hebben deskundig genoeg zijn. Deze deskundigheid kan aangetoond worden met diploma's die aan de WFT-eisen voldoen. Verder moet de deskundigheid actueel zijn. Voor 1 juli 2009 moeten dienstverleners aan de PE-eisen (Permanente Educatie) voldoen.
 • Naleven van de zorgplicht
  • Adviesregels;
  • Verplichting voor de kredietverstrekker om informatie bij de klant in te winnen;
  • Informatieverstrekking;
  • Aansluiting bij een erkende geschillencommissie;

  In de Wet Financieel Toezicht zijn vrijwel alle regels samengebracht voor de financiële markten en het toezicht hierop. Het doel van de wet is het inzichtelijk, marktgericht en doelgericht maken van de financiële markten. Ook worden de taken van DNB en van de AFM door de wet gescheiden. Verder heeft de WFT de administratieve lasten voor het bedrijfsleven verminderd, en zijn de regels waaraan financiële instellingen moeten voldoen vereenvoudigd. Dit hebben zij gedaan door acht toezichtwetten die voorheen bestonden, te reduceren tot één wet.  Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning
actuele hypotheekrente overzicht: www.rente.tarieven.nl Copyright 2005-2024 Uw Huis en Hypotheek