Onze informatiepagina's
Alles openen Alles sluiten
 
  Alle informatie over huis en hypotheek

Erfdienstbaarheden

Wat is erfdienstbaarheid?
Onder erfdienstbaarheden vallen alle rechten en plichten die voor één of meer erven gelden. Er zijn bij erfdienstbaarheid ten minste twee partijen betrokken. Één van deze partijen heeft gebruikersrecht. Bij de andere partij rust erfdienstbaarheid op zijn erf. De partij bij wie erfdienstbaarheid op zijn of haar grond rust, is verplicht de partij met het gebruikersrecht gebruik te laten maken van zijn erf. Tevens is deze partij verplicht zijn erf te onderhouden.
Hoe de erfdienstbaarheden tot uiting komen, wordt vastgelegd in een notariële akte. Voorbeelden van erfdienstbaarheid zijn:

Soorten erfdienstbaarheid
 • Recht van overweg: het recht om het land van een ander te berijden.
 • Recht van overpad: het recht om over het land van een ander te lopen.
 • Recht van inbalking: het recht om balken of ankers te vervangen of aanwezig te hebben in het gebouw van een ander.
 • Recht van uitzicht: de eigenaar van het dienende erf mag niet hoger bouwen dan is afgesproken. Dit kan namelijk het uitzicht van de eigenaar van het buurerf verstoren.
 • Gootrecht: De eigenaar van het dienende erf moet toestaan dat de eigenaar van het heersende erf water en vuil op het dienende erf stort.
 • Recht van waterleiding: De eigenaar van het heersende erf heeft het recht zijn of haar watertoevoer over het erf van de dienende partij te laten lopen.
 • Recht om, binnen twee meter van de erfgrens, een boom te plaatsen.
 • Recht van aanbrengen/onderhouden: De eigenaar van het diende erf heeft de plicht een hek, beplanting of gebouw neer te zetten, indien de heersende partij hier voordeel van heeft.

Ontstaan van erfdienstbaarheden
Erfdienstbaarheden kunnen op verschillende manieren ontstaan:

 • Erfdienstbaarheid door vestiging
  In dit geval wordt de erfdienstbaarheid bepaald door een notariële akte. U kunt een dergelijke erfdienstbaarheid alleen vestigen wanneer u eigenaar bent van het dienende erf.
 • Erfdienstbaarheid door verjaring
  Bij verjaring bestaat een situatie al zo lang dat er een recht ontstaat. Een situatie wordt beschouwd als langdurig wanneer deze tien jaar of langer bestaat en als de verjaring ‘te goeder trouw’ gebeurd. Verjaring gebeurd te goeder trouw wanneer u gegronde redenen heeft om aan te nemen dat u recht heeft op een erf. Dit is meestal alleen zo wanneer dit is vastgelegd in het Kadaster. Dit wordt ook wel ‘verkrijgende verjaring’ genoemd. Geschiedt de verjaring niet te goeder trouw, dan geldt een termijn van 20 jaar. Dit wordt ook wel ‘bevrijdende verjaring’ genoemd.
  De verjaring is zowel toepasbaar op de eigenaar van het heersende als van het dienende erf.

Erfdienstbaarheid voorkomen
Dit kunt u doen door de partij die tegenover u staat een aangetekende brief te versturen. Hierin dient u ondubbelzinnig uw recht voor te behouden. Indien u hier niets mee bereikt, kunt u een advocaat een rechtsvordering in laten dienen (binnen 6 maanden na het versturen van uw aangetekende brief).

Beëindiging erfdienstbaarheid

De beëindiging van erfdienstbaarheid kan op verschillende manieren gebeuren:

 • Zowel het dienende als het heersende erf worden eigendom van één eigenaar.
 • De dienende eigenaar vraagt de rechter om het recht op erfdienstbaarheid te beëindigen.
 • De heersende partij ziet vrijwillig af van het recht.
 • Er is langer dan 20 jaar geen gebruik gemaakt van het recht.

Overige zaken
Hieronder leest u nog een aantal belangrijke punten met betrekking tot erfdienstbaarheid:

 • Een voorwaarde voor het verkrijgen van erfdienstbaarheid middels verjaring, is dat de eigenaar onafgebroken in het bet bezit is geweest van het betreffende erf.
 • De termijn (van tien of 20 jaar) voor verjaring gaat in op de dag nadat u voor de eerste keer van uw recht als eigenaar gebruik maakt.
 • Om een verjaring officieel te maken, dient u de nieuwe situatie in te laten schrijven bij het Kadaster. De andere erf eigenaar waar u mee te maken heeft moet hiermee akkoord gaan. Indien dit niet het geval is, kan een rechter uitspraak doen over het al dan niet officieel maken van een verjaring.
 • Als u wilt weten of er op een bepaald stuk grond erfdienstbaarheid rust, kunt u hier op verschillende manieren achter komen:
  • U kunt het opzoeken in het Kadaster.
  • U kunt het vragen aan de verkopende partij of zijn makelaar. Deze heeft de plicht u hier de waarheid over te vertellen.
  • U kunt het opzoeken in de overdrachtsakte die u van de notaris heeft gekregen.
 • Bent u eigenaar van het dienende erf, dan mag u zelf een plek aanwijzen waarop de eigenaar van het heersende erf zijn/haar plicht mag uitoefenen. U dient wel de gevolgen te dragen van eventuele kosten hiervoor.Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning
actuele hypotheekrente overzicht: www.rente.tarieven.nl Copyright 2005-2023 Uw Huis en Hypotheek