Onze informatiepagina's
Alles openen Alles sluiten
 
  Alle informatie over huis en hypotheek

Wet Ruimtelijke Ordening

Middels de Wet ruimtelijke ordening (Wro) stellen gemeenten bestemmingsplannen vast voor hun grondgebied. Deze plannen zijn nodig wanneer omgevingsvergunningen verleend worden. Alvorens een dergelijke vergunning wordt afgegeven, wordt eerst gekeken of het bouwplan van de betreffende woning binnen het bestemmingsplan past.

Sinds 1 juli 2008 is de Wro aangepast. De belangrijkste veranderingen voor consumenten zijn:

  • De gemaakte bestemmingsplannen worden gedigitaliseerd;
  • De gemeenten zijn gebonden aan strengere regels betreffende de actualisering van hun bestemmingsplannen;
  • De bestemmingsplannen moeten iedere tien jaar vernieuwd of verlengd worden. Indien dit niet gebeurd, is de gemeente niet bevoegd bepaalde leges te heffen;
  • De vergoeding van planschade wordt beperkt;
  • De vrijstellingsmogelijkheden voor bouwplannen die strijdig zijn met het bestemmingsplan zijn vervangen door ontheffingsmogelijkheden. Mogelijkheden voor ontheffing zijn minder ruim dan de eerder geldende mogelijkheden voor vrijstelling.
  • De vergoeding van planschade wordt verminderd. Gevallen van schade die binnen het normale maatschappelijke risico vallen worden niet langer vergoed. Dit wordt ook wel het ‘eigen risico’ genoemd. Het minimale percentage eigen risico is gesteld op 2% van de waarde van uw woning.

Heeft u uw aanvraag voor vrijstelling of een omgevingsvergunning aangevraagd voor 1 juli 2008, dan is de oude Wro van toepassing. Dit geldt ook voor planschadeverzoeken die zijn ingediend tussen 1 juli 2008 en 1 september 2010, maar waarbij de schade voor 1 juli 2008 is opgelopen.


Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning
actuele hypotheekrente overzicht: www.rente.tarieven.nl Copyright 2005-2024 Uw Huis en Hypotheek