Onze informatiepagina's
Alles openen Alles sluiten
 
  Alle informatie over huis en hypotheek

REAAL

Over REAAL
SNS REAAL Groep is in 1997 ontstaan uit de fusie van SNS Groep en Reaal Groep. SNS Groep is voortgekomen uit de samenvoeging van verschillende regionale bondsspaarbanken en het verzekeringsbedrijf NOG. Later zijn andere financiële instellingen daarbij gekomen, zoals BLG Hypotheken en CVB Bank.
Reaal Groep heeft haar wortels in de vakbeweging: zij is ontstaan uit de combinatie van onder andere de verzekeraars Concordia, De Centrale en later Hooge Huys. Met de fusie in1997 heeft SNS REAAL Groep de krachten gebundeld op het gebied van bankieren, beleggen en verzekeren, om als een bankverzekeraar met een stevig financieel fundament de Nederlandse markt te bedienen.
De ambitie van SNS REAAL is de favoriete financiële retailspecialist in Nederland te zijn voor particulieren en midden- en kleinbedrijven. Het bedrijf hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Om dit te bereiken is SNS REAAL toegankelijk, transparant en integer. Hierbij wordt uitgegaan van de Wet financiële dienstverlening.
SNS REAAL wil groeien met oog voor wat er in de samenleving speelt.


REAAL hypotheekrente
De actuele hypotheekrente tarieven van REAAL kunt u vinden op: www.rente-tarieven.nlREAAL Hypotheken
 • Rentebalans Hypotheek
  De REAAL Rentebalans Hypotheek is speciaal ontwikkeld om u door de jaren heen een zo stabiel mogelijke rente te kunnen bieden tegen een zo scherp mogelijk tarief. Uw hypotheekrente is namelijk gekoppeld aan de rente voor korte rentevast periodes van een kwartaal. De zogenoemde 'korte rente' is namelijk vaak goedkoper dan de lange rente. Maar met de Rentebalans Hypotheek dekt u zich ook in tegen de gevolgen van een rente die fors omhoog gaat. REAAL biedt u namelijk de bescherming van ruime marges waarbinnen de rente niet wordt aangepast. Dat heeft een dempend effect op te grote stijgingen van de rente. En ook dat is in uw voordeel.
  U kunt kiezen voor een rentevorm die past bij Hypotheek Spaarplan, Participatie Hypotheek of Aflossingsvrije Hypotheek
 • Lineaire Hypotheek
  Bij de REAAL Lineaire Hypotheek lost u tijdens de looptijd uw hypotheek af, waardoor uw nettolasten relatief snel dalen. U lost namelijk over de hele looptijd maandelijks een gelijk bedrag af. U betaalt daarnaast een fiscaal aftrekbaar rentedeel over de nog niet afgeloste hypotheeksom. Het totale maandbedrag dat u betaalt is daardoor in de aanvangsperiode relatief hoog omdat het rentedeel dan ook hoog is. Naarmate u meer hebt afgelost, daalt het rentedeel relatief sneller dan bij andere hypotheekvormen.
  Verder biedt REAAL u een uitgebreide keuze uit rentevast termijnen tot 30 jaar.
 • Annuïteiten hypotheek
  Bij de annuïteitenhypotheek zijn de maandelijkse aanvangslasten laag. U betaalt een vast bruto bedrag, dat is opgebouwd uit een deel rente en een deel aflossing. In het begin is het rentedeel verhoudingsgewijs groot. Omdat de betaalde rente fiscaal aftrekbaar is, komt u uit op lage netto aanvanglasten. Tijdens de looptijd lost u elke maand een steeds groter bedrag af en wordt het rentedeel kleiner. En daarmee dus ook uw renteaftrek. Uw netto lasten gaan omhoog, maar dat kan prima passen bij uw situatie als u tegen die tijd ook meer geld verdient.
  REAAL biedt u een uitgebreide keuze uit rentevast termijnen tot 30 jaar.
 • Aflossingsvrije hypotheek
  Met een aflossingsvrije hypotheek betaalt u maandelijks alleen de hypotheekrente. Aflossen doet u pas als uw huis wordt verkocht. Uit de opbrengst lost u de hypotheek in één keer af. Deze hypotheekvorm levert u niet alleen een voortdurend hoog fiscaal voordeel op, maar ook de laagste netto maandlasten van alle hypotheken. Besef echter wel dat de schuld onverminderd blijft bestaan en dat bij onverhoopt overlijden geen aflossing van uw hypotheek plaatsvindt. Daarom is het vaak raadzaam om een aanvullende overlijdensrisicoverzekering af te sluiten die gehele of gedeeltelijke aflossing dekt. REAAL biedt u hierbij een interessante premiekorting als u nooit gerookt heeft of minimaal twee jaar gestopt bent met roken.
  De maximale renteaftrektermijn in het nieuwe belastingstelsel vastgesteld op dertig jaar. Dit betekent dat u na dertig jaar de rentelasten niet meer fiscaal kunt aftrekken.
 • REAAL Hypotheek Spaarplan
  Het spaarplan kan u aantrekkelijke fiscale voordelen opleveren. Het is een combinatie van een hypotheek met een spaarverzekering. U lost uw hypotheek tijdens de looptijd niet af, maar spaart voor een kapitaal dat aan het eind van de looptijd precies genoeg is voor de aflossing. Dat sparen is - binnen de geldende fiscale grenzen - belastingvrij. En de rente die u gedurende de volle looptijd over het gehele hypotheekbedrag betaalt is bijna altijd fiscaal aftrekbaar (met een maximale renteaftrektermijn van dertig jaar).
  Met het Hypotheek Spaarplan van REAAL kunt u op elk moment versneld aflossen, waardoor de premie omlaag gaat. U kunt tevens een korting krijgen op uw premie als u niet rookt.
  Verder kunt u kiezen voor de overlijdensrisicoverzekering. Deze dekt onmiddellijke aflossing bij overlijden tijdens de looptijd. U kunt uw partner voor een geringe meerpremie meeverzekeren.
  REAAL biedt u een uitgebreide keuze uit rentevast termijnen tot 30 jaar.
 • Beleggingshypotheek
  U lost de beleggingshypotheek af door te beleggen in beleggingsfondsen. Daar kunt u zelf invloed op uitoefenen door naar keuze in één of meerdere fondsen te beleggen. U belegt naar keuze in onze beursgenoteerde beleggingsfondsen van Bancaire diensten. Uitgangspunt is dat uw beleggingen aangroeien tot het benodigde kapitaal om uw hypotheek op de geplande datum af te lossen. REAAL maakt vooraf een behoudende berekening, zodat u een reële kans hebt dat u voldoende rendement maakt om uw hypotheek helemaal af te lossen. Het kan zelfs zijn dat uw eindkapitaal hoger uitvalt. U profiteert niet van de fiscale voordelen die verbonden kunnen zijn aan andere hypotheekvormen, maar wel van de grote flexibiliteit die het product en de fiscus u bieden.
  De rendementsprognose is gesteld op 8% netto. Eventuele overwaarde kunt u vrij bestelden.
  Verder kunt u uw beleggingen deels meefinancieren.
 • Opstap Hypotheek
  De Opstap Hypotheek bestaat uit een hypothecaire lening die is gekoppeld aan de Opstap Hypotheekverzekering. Met deze beleggingsverzekering bouwt u op een eenvoudige manier vermogen op voor de aflossing van uw lening. Voor extra zekerheid kunt u een overlijdensrisicoverzekering afsluiten, evenals premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Dat alles tegen extra lage premies en lage kosten. Voor de hypothecaire lening kunt u kiezen uit vijf aantrekkelijke hypotheekarrangementen, elk met een scherpe rente. Kortom, met de Opstap Hypotheek is de financiering van uw eigen huis goed én voordelig geregeld.
  U heeft de mogelijkheid kansrijk te beleggen in zeven beursgenoteerde SNS Beleggingsfondsen. Wilt u het beleggingsrisico beperken dan kiest u voor het SNS Garantie Obligatiefonds of SNS Garantie Mixfonds.
  U kunt de Opstap Hypotheek gemakkelijk omzetten in een Doorgroei of een Comfort Hypotheekverzekeringen. Tevens ontvangen niet-rokers een extra premiekorting.
 • Doorgroei Hypotheek
  Deze innovatieve en zeer flexibele hypotheek kunt u geheel naar eigen inzicht samenstellen. Met de aan uw hypotheek gekoppelde verzekering bouwt u vermogen op voor de aflossing van uw lening. U kunt hierin zelf de verhouding bepalen tussen sparen en beleggen. U kunt beleggen in de veertien kwaliteitsfondsen van SNS Bank en twee Garantiefondsen. De ingebouwde Premiemonitor bewaakt daarbij de opbouw van uw eindkapitaal. Zo komt u later niet voor verrassingen te staan. Voor extra financiële zekerheid kunt u bovendien vrijwel elke verzekeringsbehoefte invullen. Precies zoals ú dat wilt.
  U profiteert van lage maandlasten, omdat u bijvoorbeeld niet vooruit betaalt voor eventuele wijzigingen of uitbreidingen in de toekomst.
  Ook kunt u sparen op de hypotheekrenterekening met een gegarandeerd rendement gelijk aan de hypotheekrente.
  Niet-rokers profiteren van een extra premiekorting.
 • Comfort Hypotheek
  Uw hypothecaire lening is gekoppeld aan de Comfort Hypotheekverzekering. Met deze veelzijdige beleggingsverzekering bouwt u kapitaal op voor de aflossing van uw hypotheek. U kunt beleggen in veertien beursgenoteerde beleggingsfondsen van SNS Bank. De unieke Premiemonitor houdt daarbij jaarlijks uw vermogensopbouw in de gaten. U weet dus altijd waar u aan toe bent. Voor extra zekerheid over de aflossing kunt u kiezen voor een overlijdensrisicoverzekering en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Zelfs een aanvullende inkomensverzekering behoort tot de mogelijkheden. En de (fiscaal aftrekbare) hypotheekrente? Die is bijzonder scherp. De Comfort Hypotheek biedt u in alle opzichten optimaal woon- en leefcomfort.
  Wilt u het beleggingsrisico beperken dan kiest u voor het SNS Garantie Obligatiefonds of SNS Garantie Mixfonds. Ook kunt u beleggen op de hypotheekrenterekening met een gegarandeerd rendement gelijk aan de hypotheekrente.
  Niet-rokers profiteren van een extra premiekorting.
 • Optimaal Hypotheek
  De Optimaal Hypotheek zorgt ervoor dat u kunt profiteren van de fiscale vrijstellingen en renteaftrek mogelijkheden van box 1box 3.
  Daarnaast biedt de Optimaal Hypotheek u - onder meer dankzij de handige Premiemonitor en de centrale Servicerekening - volop gemak en flexibiliteit. En natuurlijk krijgt u van REAAL een scherpe rente aangeboden.
  Komt uw hypothecaire lening boven de vrijstelling voor een Kapitaalverzekering Eigen Woning in box 1 uit? Dan is het financieel interessant om de totale aflossing van uw hypothecaire schuld verspreid over box 1 en box 3 bijeen te sparen. Dat levert u namelijk een groot fiscaal voordeel op. De Optimaal Hypotheek van REAAL is op deze situatie toegespitst. Deze moderne hypotheek telt drie basiscomponenten:
  en de vrijheden en lage belastingheffing van
1. Hypothecaire lening
2. Optimaal Hypotheek Beleggingsverzekering (box 1)
3. Optimaal Hypotheek Beleggingsrekening (box 3)
Met de Optimaal Hypotheek wordt er maandelijks één bedrag van uw privérekening geïncasseerd.
Tevens heeft u de mogelijkheid tot lastenverlaging: eigen vermogen kunt u als depot storten en aanwenden voor de betaling van (een deel van) uw maandlasten.

Premiemonitor
De unieke Premiemonitor houdt in de gaten of de vermogensopbouw voor de aflossing van de lening binnen de Optimaal Hypotheek Beleggingsverzekering op koers ligt.
Ligt u achter op schema bij de opbouw van het doelkapitaal in box 1? Dan zal de verdeling van de maandelijkse inleg zodanig worden aangepast dat een groter gedeelte voor de verzekering wordt aangewend en een kleiner gedeelte voor de beleggingsrekening. Of andersom natuurlijk.
Zo blijft u profiteren van de vrijstellingen in box 1 en verzekert u niet méér dan noodzakelijk is. Uitgangspunt is dat het bedrag dat maandelijks van uw privé-rekening wordt geïncasseerd steeds gelijk blijft. Zo weet u steeds waar u aan toe bent.
Behaalt u een goed rendement op uw Optimaal Hypotheek Beleggingsverzekering zodat er via de Premiemonitor méér geld naar de Optimaal Hypotheek Beleggingsrekening wordt overgemaakt en presteert deze beleggingsrekening beter dan de prognose? In dat geval kunt u - met toestemming van de geldverstrekker - incidenteel een bedrag van de Optimaal Hypotheek Beleggingsrekening opnemen.

Servicerekening
De Servicerekening is de administratieve spil in het hele verhaal. Via deze centrale rekening worden alle betalingen geregeld. Op uw Servicerekening komt maandelijks automatisch geld binnen van uw gewone rekening.
Vervolgens wordt vanaf de Servicerekening - ook weer automatisch - geld overgeheveld naar uw Optimaal Hypotheek Beleggingsverzekering en Optimaal Hypotheek Beleggingsrekening.


De Premiemonitor zorgt steeds voor de optimale verdeling. Indien gewenst kunt u ook uw voorlopige teruggave van de belasting rechtstreeks op de Servicerekening laten storten. Gemakkelijk en overzichtelijk.
 • Zowel Combi Voordeel hypotheken als Alkmaar hypotheken zijn onderdeel van REAAL

Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning
actuele hypotheekrente overzicht: www.rente.tarieven.nl Copyright 2005-2024 Uw Huis en Hypotheek