Onze informatiepagina's
Alles openen Alles sluiten
 
  Alle informatie over huis en hypotheek

Hypotheekvoorwaarden

Wanneer u gekozen heeft voor een hypotheek, krijgt u te maken met langlopende financiƫle verplichtingen. Daarom is het verstandig, behalve op de maandlasten, ook te letten op de voorwaarden waarmee u akkoord gaat. De hypotheekvoorwaarden kunnen afgestemd worden op uw persoonlijke situatie en uw eigen wensen. Een goede afweging van de voorwaarden kan u op de lange termijn veel voordeel opleveren.

Verhuizen
Een hypotheek sluit u af voor een lange looptijd. Het kan voorkomen dat u gedurende deze looptijd wilt verhuizen Daarom is het verstandig uit te zoeken welke mogelijkheden uw hypotheek biedt wat betreft verhuizen.

Wanneer u een hypotheek heeft afgesloten tegen een voordelige rente, dan wilt u die bij verhuizing natuurlijk meenemen. Wanneer u bij dezelfde geldverstrekker blijft, kan dit vaak. Soms verbinden geldverstrekkers wel extra kosten aan verhuizen met behoud van contractrente.

Ook kunt u het meenemen van de oude contractrente combineren met het verlengen van de rentevast periode. De nieuwe rente is dan een gemiddelde tussen het rentebedrag over de oude rente periode en de rente over de nieuwe periode. Op deze manier bent u na de verhuizing weer voor een lange tijd zeker van uw maandlasten.

Wanneer de rente op moment van verhuizen lager is dan uw contractrente, dan is het verstandiger een nieuwe hypotheek af sluiten tegen de nieuwe marktrente. In sommige gevallen berekenen geldverstrekkers bij het niet meenemen van de oude rente opnieuw afsluitprovisie.

Verhuizen met levensverzekering
Wanneer u van een koophuis naar een koophuis verhuist, dan vormt het verhuizen met een hypotheek op basis van levensverzekering geen probleem. Gaat u (tijdelijk) naar een huurhuis, dan is het raadzaam de levensverzekering los voort te zetten. De premie van de levensverzekering kan vaak lager, wanneer u in een huurhuis verblijft. Deze premieverlaging is vaak niet voordelig als u de levensverzekering op een later tijdstip weer wilt koppelen aan een nieuwe hypotheek.

Extra geld opnemen
Het kan voorkomen dat u tijdens de looptijd van uw hypotheek extra geld op wilt nemen. Bijvoorbeeld als u uw woning wilt verbouwen. Vaak is het een goedkope optie dit via uw hypotheek te regelen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:

  • Hogere hypotheek afsluiten
    Bij het afsluiten van uw hypotheek, kunt u ervoor kiezen uw hypotheek voor een hoger bedrag af te sluiten dan nodig is voor de koop van uw woning. U betaalt weliswaar Ć©Ć©nmalig hogere notariskosten, maar dit is goedkoper dan wanneer u voor een tweede hypotheek opnieuw notariskosten zou moeten betalen. Kiest u meteen voor een hogere hypotheek, dan heeft u lagere lasten dan bij een doorlopend krediet of een persoonlijke lening. De meeste geldverstrekkers bieden de mogelijk tot het verhoogd inschrijven, enkele verbinden hier wel een maximum aan. Heeft u na verloop van tijd extra geld nodig, dan kunt u binnen uw bestaande hypotheekinschrijving Ā“bijlenenĀ“. Niet alle hypotheekverstrekkers bieden u de mogelijkheid bij aanvang verhoogd in te schrijven.
  • Geld lenen via uw hypotheek
    Ook kunt u vaak gedurende de looptijd via uw hypotheek extra geld lenen. U zult dan wel een afweging moeten maken tussen eventuele notariskosten en het renteverschil met bijvoorbeeld een persoonlijke lening of een doorlopend krediet. Veel geldverstrekkers hanteren een minimum bedrag waarmee u uw hypotheek kunt ophogen.
  • Eerdere aflossingen opnemen
    In veel gevallen is het mogelijk aflossingen die u eerder heeft gedaan opnieuw op te nemen. Hier zijn echter wel kosten aan verbonden. Deze verschillen per hypotheekverstrekker. Informeer daarom naar deze kosten alvorens u het geld opneemt.

Vervroegd aflossen
Wanneer u een hypotheek afsluit, spreekt u af hoeveel u boetevrij kunt aflossen. In elk geval kunt u dit bedrag zonder verdere consequenties aflossen. Wilt u meer aflossen dan het boetevrije bedrag dan krijgt u afhankelijk van de rentestand te maken met een boeteregeling. Is de rentestand lager dan de contractrente van uw hypotheek, dan zult u bij moeten betalen. Heeft u een variabele rente, of is de dagrente hoger dan uw cotnractrente, dan hoeft u vaak niets te betalen. Enkele geldverstrekkers rekenen ook een boete voor aflossing bij een lagere contractrente.

Heeft u bijvoorbeeld een boetevrij percentage van 15% en een hoofdsom van 150.000 euro, dan mag u per jaar 10.000 euro aflossen. U betaalt een boete over het gedeelte van de aflossing wat boven deze 15% uitkomt. U kunt het recht om boetevrij af te lossen niet opsparen of meenemen naar volgende jaren. Ook hanteren sommige geldgevers een termijn voor het aanvragen van boetevrije aflossing. Tot slot wordt vaak een minimumbedrag gehanteerd voor aflossing.

Bij nieuwe hypotheken kan in een aantal situaties boetevrij worden afgelost. Dit kan altijd bij renteherziening en zoals genoemd bij een dagrente hoger dan de contractrente. Ook bij verkoop van uw woning kan boetevrij worden afgelost, zelfs als dit gebeurd gedwongen verkoop (executie) van uw huis, zolang dit niet komt door aan uw verwijtbare handelingen. Ook in bijzondere persoonlijke omstandigheden, zoals wanneer het huis volledig afbrand of bij uitkering van een overlijdensverzekering, kan boetevrij worden afgelost.

Bureau Kredietregistratie
Het Bureau Kredietregistratie (BKR) is een instantie die uw gehele financiƫle status bijhoudt. Is er op financieel gebied iets niet in orde, bijvoorbeeld doordat u een lening niet op tijd heeft afgelost? Dan registreert het BKR dit. In dit geval wordt ook wel gesproken van een negatieve BKR-codering. Met een dergelijke codering kan het moeilijk zijn een hypotheek te verkrijgen. Voor meer informatie over Bureau Kredietregistratie, klik hier.

Overlijdensverzekering
Aan een hypotheek is verplicht een overlijdensverzekering gekoppeld. Voor ouderen en alleenstaanden kan het voordeel opleveren om deze overlijdensverzekering zo laag mogelijk te houden. Bij overlijden hebben erfgenamen dan de keuze om het huis te verkopen en daarmee de hypotheek schuld af te lossen, of om de erfenis niet te accepteren. Wanneer de schuld groter is dan de opbrengst van de erfenis, kunnen erfgenamen de restschuld afwentelen op de hypotheekverstrekker door de erfenis te weigeren.

Bij overlijden kunnen erfgenamen die bij u in huis wonen in de problemen komen. Wanneer uw erfgenamen in de woning willen blijven, kunnen de hypotheeklasten een groot probleem vormen. Bovendien kan uw overlijden een achteruitgang in inkomen betekenen, omdat uw partner minder gaat werken om voor de kinderen te zorgen, of moet rondkomen van een nabestaandenpensioen. Om te voorkomen dat uw nabestaanden in financiƫle problemen komen na uw overlijden, is het verstandig uzelf en uw partner te verzekeren tegen overlijden.

Volgens de Nationale Hypotheek Garantie moet minaal 80% van het hypotheekbedrag verzekerd zijn tegen overlijden. Uw geldverstrekker en verzekeraar hanteren eigen voorwaarden voor verzekering tegen overlijden.

Voorwaarden bij nieuwbouw

Voor het afsluiten van een hypotheek bij nieuwbouw gelden specifieke voorwaarden. Het bedrag dat u leent om uw nieuwe huis te bekostigen, wordt tijdelijk bij de notaris in depot gezet. Met dit bedrag kunt u meteen de grond kopen. Vanaf het moment van aankoop van de grond ontstaat het hypotheekrecht. Verder kunt u de geldverstrekker opdracht geven om elke bouwtermijn de rekening te betalen vanuit het bouwdepot.

De bouwtermijnen verlopen als volgt:

1e termijn: De fundering van uw woning is klaar
2e termijn: De ruwe vloer is gelegd
3e termijn: De eerste verdiepingsvloer is af
4e termijn: De tweede verdiepingsvloer is gelegd
5e termijn: Het dak is waterdicht
6e termijn: Het stuc- en tegelwerk is gedaan
7e termijn: Oplevering van de woning

Door het geld in depot onder te brengen bij de notaris zijn u, de geldverstrekker en de bouwer verzekert van een goede afhandeling. Bovendien ontvangt u over het geld dat in depot staat rente, die vaak gelijk is aan uw hypotheekrente. U ontvangt geen depotrente over de bedragen, die u reeds betaald heeft.


Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning
actuele hypotheekrente overzicht: www.rente.tarieven.nl Copyright 2005-2024 Uw Huis en Hypotheek