Onze informatiepagina's
Alles openen Alles sluiten
 
  Alle informatie over huis en hypotheek

Omgevingsvergunning (bouwvergunning)


Vanaf 1 oktober 2010 is de ‘bouwvergunning’ opgegaan in de landelijke omgevingsvergunning.Wanneer u in grijpend gaat verbouwen en de verbouwing aan de buitenkant van uw woning zichtbaar is, is de kans groot dat u één (of meerdere) omgevingsvergunning(en) nodig heeft. U kunt te maken krijgen met een omgevingsvergunning, een sloopvergunning of een milieuvergunning. Bewoont u een (rijks)monument, dan bent u tevens verplicht een vergunning aan te vragen. U kunt het aanvragen van een vergunning overlaten aan uw aannemer of architect.

Er zijn verschillende soorten omgevingsvergunningen die u nodig zou kunnen hebben bij een verbouwing. Er worden hierbij drie soorten bouwprojecten onderscheiden:

 • Vergunningsvrij
 • Licht vergunningsplichting
 • Regulier vergunningsplichting


Vergunningsvrij
Het gaat hierbij meestal om kleine bouwwerken die weinig tot geen invloed op de omgeving hebben. Een dergelijk bouwwerk moet wel altijd voldoen aan de technische eisen die het Bouwbesluit stelt.

Aan- en uitbouwen
Een op de grond staande aanbouw of uitbouw van één etage bij bestaande woningen, welke gebruikt worden om in te wonen, zijn vergunningsvrij. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden:

 • De aan- of uitbouw wordt gebouwd tegen de oorspronkelijke achtergevel van de woning, of tegen een niet naar de weg of het openbaar groen gekeerde zijgevel op meer dan 1 meter achter de voorgevel;
 • De aan- of uitbouw ligt op meer dan 1 meter van de weg of het openbaar groen;
 • De aan- of uitbouw is maximaal 4 meter hoog en is niet hoger dan 25 centimeter boven de vloer van de eerste verdieping van de woning.
 • De aan- of uitbouw is maximaal 2,5 meter diep;
 • De aan- of uitbouw is niet hoger dan de woning zelf;
 • De aan- of uitbouw steekt niet uit ten opzichte van de gevel waartegen deze is gebouwd;
 • Het achter- of zijerf is door het bouwen niet meer dan 50% bebouwd.


Bijgebouwen
Een op de grond staand bijgebouw van één etage of op de grond staande overkapping van één etage bij een bestaande woning, welke gebruikt wordt om in te wonen, is vergunningsvrij. Verder gelden de volgende voorwaarden voor het vergunningsvrij bouwen van bijgebouwen:

 • Het gebouw of de overkapping wordt gebouwd op het achtererf van de woning of op een niet naar de weg of het openbaar groen gekeerd zijerf van de woning;
 • Het gebouw of de overkapping wordt gebouwd op meer dan 1 meter van de weg of het openbaar groen;
 • Het gebouw of de overkapping ligt op meer dan 1 meter van de voorkant van de woning;
 • Het gebouw of de overkapping is maximaal 3 meter hoog;
 • Het gebouw of de overkapping heeft een totale bruto oppervlakte van maximaal 30m2 (vanaf 10m2 ligt het gebouw/de overkapping op meer dan 1 meter van het naburige erf);
 • Het achter- of zijerf is door het bouwen maximaal 50% bebouwd.


Vergunningsplichtig

De Woningwet maakt onderscheid tussen licht- en regulier vergunningsplichtig. Op de website van de Rijksoverheid staat aangegeven welke bouwwerken vergunningsvrij en welke licht vergunningsplichting zijn. Staat een bouwwerk hier niet in, dan heeft u een reguliere omgevingsvergunning nodig.
Bouwwerkzaamheden in een beschermd stads- of dorpsgezicht of aan een monument zijn altijd vergunningsplichtig. Ook aan- en uitbouwen en bijgebouwen zijn altijd vergunningsplichtig als ze worden gebouwd aan een tijdelijk bouwwerk, een woonkeet, een woning die niet voor permanenten bewoning is bestemd of een woonwagen.

Bouwtekening nodig?
Bij een verbouwing of aanbouw, zijn bouwtekeningen van belang voor een goed en gestructureerd bouwproces. Niet alleen legt u van tevoren precies vast wat er veranderd gaat worden aan uw woning, voor  bouwprojecten hebt u ook een bouwtekening nodig bij het aanvragen van een vergunning. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u een serre aan wilt bouwen of als u een dakkapel wilt plaatsen.

Het zelf maken van een bouwtekening is, tenzij u een bouwkundige opleiding hebt gehad, een lastige klus. Een bouwtekening moet aan vele specifieke eisen voldoen. Wilt u een kwalitatief goede bouwkeuring, welke tevens geschikt is voor het aanvragen van een vergunning, dan kunt u via de site www.bouwtekening-maken.nl  een tekenaar inschakelen. Het voordeel van een tekenaar via bouwtekening-maken.nl ten opzichte van uw eigen aannemer, is dat deze tekenaars veel goedkoper zijn en onafhankelijk zijn en enkel úw belangen behartigen.


Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning
actuele hypotheekrente overzicht: www.rente.tarieven.nl Copyright 2005-2024 Uw Huis en Hypotheek