Onze informatiepagina's
Alles openen Alles sluiten
 
  Alle informatie over huis en hypotheek

PVF Achmea

Over PVF Achmea
PVF Achmea Hypotheken is een merk van Achmea Vastgoed en onderdeel van de Achmea Groep, één van de grotere financiële dienstverlenende organisaties in de Benelux. De Achmea Groep maakt deel uit van Eureko, een pan-Europees samenwerkingsverband van een aantal grote Europese financiële dienstverleners. Naast bank- en verzekeringsproducten biedt de Achmea Groep onder andere ook een volledig pakket van dienstverlening aan een groot aantal collectieve pensioen- en andere fondsen. Onderdeel van dit pakket is het beleggen en beheren van de pensioenpremies. Een deel van dit beheerde vermogen wordt namens deze pensioenfondsen belegd in hypotheken onder de naam PVF Achmea Hypotheken.

De voordelen van PVF Achmea
PVF Achmea biedt u zekerheid door middel van de SAS 70 Type II verklaring. Dit is een internationaal erkende standaard voor kwaliteit. Een onafhankelijke accountant voert een controle uit en beoordeelt of de maatregelen die vereist zijn voor de beheersing van kwaliteit ook werkelijk aanwezig zijn. Ook controleert hij de werking van de kwaliteitsmaatregelen. Is alles in orde, dan geeft de accountant de goedkeurende verklaring af. Voor u houdt dit het volgende in:
 • PVF Achmea biedt u zekerheid over de kwaliteit van de dienstverlening
 • PVF Achmea biedt u de garantie dat de interne processen en procedures goed zijn en correct worden toegepast.
 • PVF Achmea biedt u een gegronde basis voor vertrouwen. Immers, een onafhankelijke accountant controleert PVF Achmea.
 • U heeft de zekerheid dat de rapportages over onze serviceafspraken kloppen.
 • U kunt rekenen op een tijdige en accurate dienstverlening
 • U heeft een brede keus uit verschillende rentevormen
PVF Achmea hypotheken
 • Aflossingsvrije hypotheek
  U betaalt uitsluitend rente. Hierdoor heeft u de laagste maandlasten. De lening wordt meestal afgelost uit de verkoopopbrengst van de woning. Deze vorm kunt u goed combineren met een andere hypotheekvorm.
 • Levenhypotheek
  De levenhypotheek is een aflossingsvrije hypotheek met een levensverzekering. Met de uitkering van deze verzekering wordt de lening aan het einde van de looptijd afgelost. Het bedrag van de verzekeringsuitkering is niet gegarandeerd. Bij eerder overlijden wordt ook een bedrag uitgekeerd. U kunt bij een PVF Achmea-levenhypotheek kiezen uit producten van meer dan 20 verzekeringsmaatschappijen. Mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, hoeft over de waarde van de verzekering geen vermogensrendementsheffing te worden betaald en is de uitkering vrij van inkomstenbelasting.
 • Spaarhypotheek
  De spaarhypotheek is ook een vorm van levenhypotheek. De hoogte van het spaarkapitaal op de einddatum is bij deze vorm echter gegarandeerd. Van alle hypotheekvormen biedt de spaarhypotheek de meest stabiele woonlasten, zeker gezien over een langere periode. Ook bij de spaarhypotheek geldt, dat onder bepaalde voorwaarden over de waarde van de verzekering geen vermogensrendementsheffing hoeft te worden betaald en dat de uitkering vrij van inkomstenbelasting is.
 • Beleggingshypotheek
  Bij de beleggingshypotheek spaart u de aflossing bij elkaar door eenmalig en/of periodiek een bedrag te storten op een beleggingsrekening. Dit bedrag wordt belegd in één of meer beleggingsfondsen van uw keuze. Evenals bij de levenhypotheek is de uitkering niet gegarandeerd, maar afhankelijk van het beleggingsresultaat. De waarde van de beleggingsrekening telt mee voor de berekening van de vermogensrendementsheffing.
 • Annuïteitenhypotheek
  U betaalt elke maand een vast bedrag. Dit bedrag bestaat uit rente en aflossing. In het begin betaalt u veel (fiscaal aftrekbare) rente en weinig aflossing. U start dus met een hoog belastingvoordeel. Dit voordeel neemt gedurende de looptijd af. U gaat steeds meer aflossing betalen waardoor de netto hypotheeklasten stijgen.
 • Lineaire hypotheek
  Maandelijks lost u een vast bedrag af. In het begin zijn uw rentelasten relatief hoog. De rentelasten - en dus ook uw fiscale voordeel - en uw schuld nemen snel af bij deze hypotheekvorm.


Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning
actuele hypotheekrente overzicht: www.rente.tarieven.nl Copyright 2005-2024 Uw Huis en Hypotheek