Onze informatiepagina's
Alles openen Alles sluiten
 
  Alle informatie over huis en hypotheek

Nationale Nederlanden

Over Nationale Nederlanden
Het verhaal achter het succes van de oranje N gaat terug naar het begin van de industriële revolutie, naar twee kleine verzekeraars: de 'De Nederlanden van 1845' en de 'Nationale Levensverzekering-Bank'. Ruim anderhalve eeuw staat Nationale-Nederlanden dus al voor kwaliteit in zorg en zekerheid.
Eind 1990 besluit Nationale-Nederlanden samen te gaan met NMB Postbank Groep. Op deze manier versterkt Nationale-Nederlanden haar positie op de Nederlandse markt en wordt ze bovendien een 'global player'.
Begin 1991 richten de fusiepartners een nieuwe houdstermaatschappij op, die boven de verzekerings- en bankpoot staat, onder de naam Internationale Nederlanden Groep (ING).


Nationale Nederlanden hypotheekrente
De actuele hypotheekrente tarieven van Nationale Nederlanden kunt u vinden op: www.rente-tarieven.nlNationale Nederlanden hypotheken
 • ZekerWonenHypotheek
  Met de ZekerWonenHypotheek kiest u voor zo min mogelijk financiële risico's. U regelt bij uw hypotheek uw verzekeringen heel overzichtelijk in één pakket. Gemakkelijk!
  De ZekerWonenHypotheek bestaat uit: een hypothecaire geldlening, een winstdelende levensverzekering, een ZekerWonenCombinatie en/of een Maandlasten AOV.
  Met de winstdelende levensverzekering bouwt u vermogen op voor de aflossing. Hiermee is tevens uw risico bij overlijden verzekerd. Met de ZekerWonenCombinatie dekt u vrijwel alle denkbare schade aan uw woning en inboedel af. Met de Maandlasten AOV kunt u in het geval van arbeidsongeschiktheid altijd uw vaste lasten kunnen blijven betalen.
  De ZekerWonenHypotheek biedt u de volgende voordelen:

  • Maximale belastingaftrek van de rente doordat tijdens de looptijd niets wordt afgelost, terwijl er wel vermogen wordt opgebouwd in de levensverzekering.
  • Uw renterisico kan worden beperkt door de hypothecaire lening op te splitsen in leningdelen met verschillende rentevastperioden.
  • Afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie is mogelijk.
  • U kunt gebruik maken van de fiscale vrijstelling van Kapitaalverzekering Eigen Woning.
  • U heeft recht op winstdeling van Nationale-Nederlanden in uw levensverzekering.
  • Gehele of gedeeltelijke aflossing van uw hypotheek bij voortijdig overlijden vindt plaats uit de uitkering van de levensverzekering.
  • Dekking van vrijwel alle denkbare schade aan woonhuis en inboedel en bijkomende kosten op de ZekerWonenCombinatie
  • Garantie tegen onderverzekering met de ZekerWonenCombinatie
  • Meeverzekeren uitkering bij arbeidsongeschiktheid (inclusief rug- en psycheschade) is mogelijk, zowel tegen koopsom als tegen premiebetaling.
  • Verlaging van de maandelijkse lasten is mogelijk door eigen geld te storten in een lastenverlichtingdepot.
  • Tijdelijk is het extra aantrekkelijk om een ZekerWonenHypotheek te sluiten. U krijgt namelijk gedurende de gehele looptijd van de verzekering maar liefst 20% korting op de premie of koopsom van de Maandlasten AOV.
 • OptimaalSpaarHypotheek
  Met de OptimaalSpaarHypotheek heeft u de zekerheid van aflossing, én optimaal fiscaal profijt. U ontvangt een hoge gegarandeerde rente over uw gespaarde premies. De OptimaalSpaarHypotheek kunt u combineren met alle hypotheek- en rentevormen van Nationale-Nederlanden.
  U profiteert van maximale renteaftrek. Ook kunt u uw maandelijkse lasten verlagen door eigen geld te storten in een premiedepot of door uw uitkering bij overlijden lager vast te stellen.
  Op de geldlening lost u niet af, u betaalt alleen rente. Voor de verzekering betaalt u iedere maand premie. Daarmee bouwt u aan uw spaartegoed, waarbij een deel van de premie bestemd is voor de uitkering als u zou overlijden vóór het einde van de looptijd. Met het spaartegoed lost u aan het eind van de looptijd uw hypotheek af.
 • Fondsenhypotheek
  De Fondsenhypotheek biedt een totaaloplossing voor alles waar u mee te maken krijgt bij het kopen van een huis. U beslist zelf in welke ING-Beleggingsfondsen u uw inleg wilt beleggen. U profiteert met deze fondsen van de resultaten die ING als belegger realiseert. Is het beursklimaat negatief? Dan kunt u (tijdelijk) switchen naar het DepoRente Fund.
  U profiteert van maximale renteaftrek.
  Het is ook mogelijk vermogen op te bouwen via een gemengde verzekering met winstdeling.
  U kunt uw vermogen storten in een lastenverlichtingdepot en met de onttrekkingen uit dit depot uw maandelijkse lasten (hypotheekrente en/of maandelijkse inleg in uw beleggingen) verlagen.
  U heeft optimaal profijt van Combinance zoals één incasso en overzichtelijkheid. U kunt de opbouw van uw vermogen maandelijks op papier en dagelijks via uw eigen persoonlijke map op internet volgen.
 • Annuïteitenhypotheek
  Met een annuïteitenhypotheek wordt er afgelost gedurende de looptijd. U betaalt iedere maand een vast bedrag. In het begin betaalt u veel rente en weinig aflossing. Die verhouding verandert in de loop der jaren. Hierdoor heeft u in het begin relatief lage netto lasten.
  U kunt de annuïteitenhypotheek combineren met andere hypotheekvormen.
 • Beleggingshypotheek
  Met een beleggingshypotheek profiteert u van de te verwachten rendementen van beleggingsfondsen. Zo bouwt u een kapitaal op, waarmee u de lening geheel of gedeeltelijk kunt aflossen. U kunt kiezen uit een of meer van onze beleggingsfondsen. Zo profiteert u van de uitstekende beleggingsresultaten van Nationale-Nederlanden. U kunt zelf uw keuze van fondsen bepalen, combineren en wijzigen. Wijzigen is één keer per verzekeringsjaar mogelijk zonder omzettingskosten.
  U profiteert maximaal van de renteaftrek. Tevens kunt u de beleggingshypotheek combineren met andere hypotheekvormen.
  De beleggingshypotheek is een combinatie van een lening en een beleggingsverzekering. Uw betalingen bestaan uit rente over het bedrag van de lening en uit premies voor de beleggingsverzekering. Tijdens de looptijd van de lening lost u niets af. De lening wordt in principe pas afgelost na afloop van de afgesproken looptijd, met de uitkering van de beleggingsverzekering. Als u voor de einddatum van de verzekering zou overlijden, wordt de lening geheel of gedeeltelijk afgelost: het overlijdensrisico wordt meeverzekerd. U kunt ook het overlijdensrisico van uw partner meeverzekeren.
  Als aan het eind van de looptijd niet het volledige hypotheekbedrag is opgebouwd, kunt u het restant van de lening aflossingsvrij door laten lopen. Ook kunt u de complete lening laten staan en wachten tot u met het rendement toch het hele bedrag bij elkaar heeft gespaard. Echter, de rente is gedurende maximaal dertig jaar aftrekbaar.
 • Aflossingsvrije hypotheek
  Met deze hypotheek betaalt u alleen rente, waardoor u maximaal van de renteaftrek kunt profiteren. U kunt deze hypotheekvorm combineren met andere hypotheekvormen.
  Met een aflossingsvrije hypotheek betaalt u alleen rente over de totale lening. In principe lost u de lening pas af als u uw huis verkoopt. Het is verstandig om daarbij een overlijdensrisicoverzekering te sluiten, want ook in geval van overlijden moet de lening worden afgelost.
 • Lijfrentehypotheek
  Met een lijfrentehypotheek heeft u een extra belastingaftrek, van zowel de hypotheekrente als de lijfrentepremie. U bouwt ook een goede lijfrente op.
  U profiteert maximaal van de renteaftrek doordat tijdens de looptijd niets wordt afgelost.
  U kunt de lijfrentehypotheek combineren met andere hypotheekvormen.
  De lijfrentehypotheek is een combinatie van een lening en een lijfrenteverzekering. Zodra de lijfrente begint uit te keren, kunt u deze gebruiken om de hypotheekrente te betalen. Uw woonlasten worden vanaf dat moment lager. Zo verzekert u uzelf van een extra inkomen in de toekomst. Zolang het huis uw eigendom is, hoeft er op de lening niet te worden afgelost. De lening moet worden afgelost bij de verkoop van uw huis of bij eventueel eerder overlijden.
 • Spaarhypotheek
  Bij een spaarhypotheek betaalt u geen aflossing, maar alleen rente over het geleende bedrag. Net als bij een levenhypotheek blijft de renteaftrek gelijk. Het belangrijkste verschil met de levenhypotheek is dat er wordt gegarandeerd dat de poliswaarde aan het einde van de looptijd gelijk is aan het geleende bedrag.
 • Lineaire hypotheek
  Met een lineaire hypotheek lost u iedere maand een vast bedrag af. De lasten worden geleidelijk lager. Het fiscale voordeel van de renteaftrek wordt echter ook steeds minder, naarmate de schuldrest en het bijbehorende rentebedrag verminderen. Het is verstandig om bij de lineaire hypotheek een aparte overlijdensrisicoverzekering te sluiten.
  U kunt de lineaire hypotheek combineren met andere hypotheekvormen
 • Levenhypotheek
  Een Levenhypotheek is een combinatie van een lening en een winstdelende levensverzekering, die u laat meeprofiteren van de uitstekende bedrijfsresultaten van Nationale-Nederlanden. U lost tijdens de looptijd van de lening niets af. Na afloop van de looptijd lost u het gehele bedrag in een keer af met de uitkering van de levensverzekering.
  U profiteert van maximale renteaftrek.
  U kunt de levenhypotheek combineren met andere hypotheekvormen.
  Het is mogelijk dat aan het einde van de looptijd niet het volledige hypotheekbedrag beschikbaar is. In dat geval kunt u het restant van de lening aflossingsvrij laten doorlopen. Houdt er hierbij echter rekening mee dat de rente maximaal dertig jaar aftrekbaar is.
 • Flexibel Lenen Hypotheek
  Met een Flexibel Lenen Hypotheek beschikt u tegen aantrekkelijke rente over extra financiële armslag. U kunt de Flexibel Lenen Hypotheek niet alleen gebruiken voor de financiering van de verbetering van uw huis, maar ook voor de aanbouw van een serre of een nieuwe keuken.
  U betaalt een aantrekkelijk lage rente en kunt het geld besteden zoals u wilt. Besteedt u het geld voor de aankoop, onderhoud of verbetering van uw woning, dan profiteert u van renteaftrek.
  Opnemen en aflossen doet u wanneer het u uitkomt. Het kredietbedrag dient bij aanvang van de hypotheek minimaal € 4.500,- te bedragen. Voor opnames geldt een minimumbedrag van € 1.100,-. Verder zijn er geen voorwaarden. U lost de lening ook af als u uw huis verkoopt. Maar eerder aflossen kan ook.
  U betaalt alleen rente over het door u opgenomen bedrag. Zolang u niets opneemt, betaalt u dus ook geen rente.
 • FlexPlus Hypotheek
  Met een FlexPlusHypotheek beschikt u over extra financiële armslag tegen aftrekbare rente, en sluit u meteen een levensverzekering af. U kunt deze hypotheek niet alleen gebruiken voor een extra investering in uw huis, maar ook ter verhoging van uw consumptief krediet of de opbouw van uw vermogen.
  U sluit in één keer een tweede hypotheek en een levensverzekering af.
  Verder kunt u de overwaarde van uw woning rentevrij investeren.
  Met deze hypotheek kunt u onbeperkt opnemen en aflossen binnen de limiet, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn.

Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning
actuele hypotheekrente overzicht: www.rente.tarieven.nl Copyright 2005-2024 Uw Huis en Hypotheek