Onze informatiepagina's
Alles openen Alles sluiten
 
  Alle informatie over huis en hypotheek

Fiscale aspecten


Bij de aankoop van een nieuwe woning krijgt u te maken met veel fiscale aspecten. Om in de wetgeving rondom deze aspecten duidelijkheid te scheppen, is ons belastingstelsel een boxenstelsel. Bij de aankoop van een nieuwe woning, heeft u vooral te maken met Box I. Hierin worden bedragen als eigenwoningforfait bij uw jaarsalaris opgeteld en wordt bijvoorbeeld de hypotheekrente afgetrokken. In de meeste gevallen profiteert u door deze regelgeving van fiscaal voordeel. Dit voordeel kan bestaan uit de volgende aspecten:
 • Belastingvoordeel
  In dit geval overtreffen de aftrekposten de fiscale bijtelling. Uw belastbaar inkomen daalt hierdoor. Dit houdt in dat u minder belasting betaalt.
 • Voorlopige teruggaaf
  In een normale situatie krijgt u uw belastingvoordeel aan het eind van het jaar terug. Wanneer u dit liever maandelijks krijgt, kunt u een voorlopige teruggaaf aanvragen bij de belastingdienst.

 • Overige heffingen
  Wanneer u in het bezit bent van een eigen woning, kunt u door de gemeente waar u woont, worden aangeslagen voor onroerende zaakbelasting. 

Tweede huis in Nederland
Voor een tweede woning gelden andere regels dan voor de financiering van uw hoofdverblijf. Zo valt deze woning niet onder de eigenwoningregeling, maar wordt deze belast in box 3. in box 3 wordt vermogensrendementsheffing geheven. Dit geldt ook voor de schuld die is aangegaan voor de financiering van de tweede woning;de rente hierover is niet aftrekbaar maar de schuld zelf verminderd uw vermogen in box 3.

 • Hypotheek
  Niet veel hypotheekverstrekkers zullen een hypotheek op een tweede woning volledig financieren. U zult dus eigen middelen in moeten brengen. Verder zijn er een aantal standaard eisen waar uw woning aan moet voldoen voor het verkrijgen van een hypotheek. De woning moet met pannen gedekt zijn, van steen gebouwd zijn, enzovoort. De hypotheekverstrekker heeft verder het recht u bepaalde beperkingen op te leggen. In enkele gevallen komt er een opslag op de rente van uw hypotheek.

 • Hypotheekaftrek
  De hypotheekrente is voor een tweede woning niet aftrekbaar. Eventuele opbrengsten uit verhuur worden niet belast.

 • Recreatiewoningen
  Een hypotheek voor een recreatie woning is moeilijk te verkrijgen. Zelfs wanneer u deze woning als hoofdverblijf gebruikt.
  In een aantal gemeenten is het niet toegestaan een recreatiewoning als hoofdverblijf te gebruiken. Wanneer u het huis wel als hoofdverblijf mag gebruiken, profiteert u van hypotheekrenteaftrek.


Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning
actuele hypotheekrente overzicht: www.rente.tarieven.nl Copyright 2005-2024 Uw Huis en Hypotheek