Onze informatiepagina's
Alles openen Alles sluiten
 
  Alle informatie over huis en hypotheek

Boxenstelsel

Iedereen in Nederland betaalt inkomstenbelasting. Er worden drie soorten belastbaar inkomen onderscheiden. Deze inkomens worden onderverdeeld in ‘boxen’.
Hieronder ziet u een samenvattend schema van de boxen, met bijhorende inkomens.

Box I
De inkomens uit Box I worden belast tegen een progressief tarief. Dit houdt in dat het tarief stijgt, als uw inkomen dit doet. Het tarief uit Box I kan oplopen tot maximaal 52%. Om te bepalen hoe veel belasting u moet betalen over uw inkomens uit Box I, is een schijventarief opgesteld. Dit tarief wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.
Verlies uit verkoop is niet aftrekbaar, aangezien de winst uit verkoop onbelast is.
De volgende zaken zijn aftrekbaar in Box I:

 • Lijfrentepremie
 • Kosten voor kinderopvang
 • Betaalde alimentatie
 • Hypotheekrente (mits de hypotheek gebruikt wordt voor de aanschaf, het onderhoud of de verbetering van uw eerste woning)
 • Premie voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering

Box II
Er is sprake van aanmerkelijk belang als u minstens 5% van de aandelen in een BV of NV bezit. U komt enkel in aanraking met Box II als u een aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap. U betaalt 25% belasting over uw inkomen uit de vennootschap. Uw inkomen wordt verrekend met eventuele verliezen uit een aanmerkelijk belang.

Box III
In Box III betaalt u belasting over uw vermogen. Onder uw vermogen vallen onder andere:

 • Onroerend goed (exclusief uw eigen woning)
 • Beleggingen
 • Tegoeden op betaalrekeningen
 • Spaargeld
  Waarde van lijfrentes (indien de premies niet zijn afgetrokken in Box I)
 • Waarde van kapitaalverzekeringen (indien afgesloten ná 14 september 1999)

Van uw vermogen worden eerst schulden afgetrokken. Hiervoor geldt een maximum van €2.500 per persoon. Sinds 2001 wordt ervan uitgegaan dat u op uw gemiddeld vermogen 4% rendement maakt. Over dit bedrag betaalt u 30% belasting. Dit wordt ook wel vermogensrendementsheffing genoemd. Over deze heffing geldt een vrijstelling van €17.600 per persoon. Deze vrijstelling is overdraagbaar. Hieronder ziet u een opsomming van de verschillende vrijstellingen in Box III. Voor een actueel overzicht van de hoogte van de vrijstellingen, kunt u terecht op de site van de Belastingdienst.

 • Basisvrijstelling
 • Kindertoeslag op de basisvrijstelling
 • Vrijstelling voor het saldo dat u op geblokkeerde spaarloonrekeningen hebt staan (deze vrijstelling is niet geïndexeerd)
 • Vrijstelling voor overlijdensrisicoverzekeringen
 • Vrijstelling voor kapitaalverzekeringen, afgesloten voor 14 september 1999 (mits deze voldoen aan bepaalde voorwaarden), óf een dubbele waardevrijstelling in samenlevings- of huwelijkssituaties

Uw gemiddelde nettovermogen is het gemiddelde van uw vermogen op 1 januari en 31 december.
 

 


Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning
actuele hypotheekrente overzicht: www.rente.tarieven.nl Copyright 2005-2024 Uw Huis en Hypotheek