Onze informatiepagina's
Alles openen Alles sluiten
 
  Alle informatie over huis en hypotheek

Rechtsbijstandsverzekering

Het komt tegenwoordig geregeld voor dat mensen betrokken raken bij een juridisch geschil. Mochten deze problemen uitlopen op een conflict, dan is juridische hulp nodig. Een rechtsbijstandsverzekering is een verzekering die je met juridische hulp ondersteunt en/of verdedigt tijdens een conflict. Er moet hier sprake zijn van een financieel belang. Per verzekeraar verschilt het minimale bedrag voordat beroep gedaan kan worden op de verzekering.

De verzekeraar zal op basis van juridische argumenten de tegenpartij van uw gelijk proberen te overtuigen, indien dit uitloopt op een rechtszaak dan worden de griffier-, proces- en advocaatkosten (indien deze door de verzekeraar is aangewezen) vergoed. De kosten voor het inschakelen van deskundigen en de veroordeling tot betaling van de kosten van de tegenpartij worden door deze verzekering gedekt.

De meeste rechtsbijstandsverzekeringen bestaan uit een basispakket. Dit pakket bestaat meestal uit de modules Verkeer, Consument & Wonen en Arbeid & Inkomen. Aanvullende modules zijn: Vermogensbeheer en Fiscale Zaken, Echtscheiding, Motorrijtuigen, Eigen woning, Verhuur eigen woning en Tweede woning en eventueel modules voor hobbygerelateerde geschillen.

Gesubsidieerde rechtshulp
Voor mensen met een laag inkomen is een rechtsbijstandverzekering niet van toepassing, zij hebben recht op gesubsidieerde rechtshulp vanuit de overheid. Wanneer uw verzameljaarinkomen lager is dan €24.600 (alleenstaand) of €34.700 (niet-alleenstaand), heeft u recht op gesubsidieerde rechtsbijstand.

Waar moet ik op letten?
Voordat u een rechtsbijstandsverzekering af wilt sluiten is het belangrijk dat u op een aantal punten let. U zult moeten weten welke modules zijn opgenomen in het basispakket en ook de premie is vaak een belangrijk aspect. Daarnaast moet u weten wat uw wensen zijn, welk type geschillen wilt u in ieder geval verzekeren?

Daarnaast kunnen de volgende punten ook een rol spelen bij de keuze voor een rechtsbijstandsverzekering:
  • Dekking: welke geschillen zijn wel en niet gedekt? Welke uitsluitingen zijn er?
  • Overlap: heeft u verzekeringen lopen die voor overlap kunnen zorgen? Het is onnodig om dubbel verzekerd te zijn.
  • Verzekerden: zijn inwonende familieleden of mede-inzittenden ook meeverzekerd?
  • Wachttermijn: is er voor de verzekering een wachttermijn? En zo ja, hoe lang is deze?
  • Territoriale dekking: in welke landen bent u wel of niet verzekerd?
  • Advocaatkeuze: kunt u zelf een advocaat kiezen of bent u gebonden aan een lijst van de verzekeraar?
  • Voorwaarden en opzegging: hoe lang is de contractduur en wat is de opzegtermijn? En mag de verzekeraar de verzekering tussentijds opzeggen?
  • Franchise/minimaal schadebedrag: hanteert de verzekeraar een drempelbedrag waaraan een geschil moet voldoen om in aanmerking te komen voor rechtshulp?
  • Eigen risico: geldt er een eigen risico?

Wilt u een gratis, snel en betrouwbaar antwoord op uw juridische vraag kijk dan eens bij het juridisch loket.


Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning
actuele hypotheekrente overzicht: www.rente.tarieven.nl Copyright 2005-2024 Uw Huis en Hypotheek