Onze informatiepagina's
Alles openen Alles sluiten
 
  Alle informatie over huis en hypotheek

Delta Lloyd

Over Delta Lloyd
Delta Lloyd onderscheidt zich door een veelzijdig en breed concern. De financiële dienstverlening varieert van financiële planning tot spaarproducten en complexe verzekeringen.
Delta Lloyd bestaat uit Delta Lloyd Bank, Delta Lloyd Vastgoed, Delta Lloyd Asset Management en Delta Lloyd Verzekeringen. Deze verschillende divisies zorgen ervoor dat Delta Lloyd een zeer gevarieerde klantengroep bediend.

De voordelen van Delta Lloyd
Bijzonder aan Delta Lloyd is de DrieSterrenHypotheek. Dit is dé hypotheek voor iedereen die zoekt naar meer kwaliteit voor minder geld. Deze hypotheekvorm kan gekoppeld worden aan de EffectPlusHypotheek, de CombiPlusHypotheek, de Aflossingsvrije hypotheek, het FinancieelVrijheidsPlan en Overbruggingskrediet. Delta Lloyd zet de zaag in rentetarieven zonder aan kwaliteit in te boeten.


Delta Lloyd hypotheekrente
De actuele hypotheekrente tarieven van Delta Lloyd kunt u vinden op: www.rente-tarieven.nlDelta Lloyd hypotheken
 • CombiPlusHypotheek
  De CombiPlusHypotheek bestaat uit een lening ter financiering van de woning op basis van het inkomen van de klant en een aflossingsverzekering.
  De CombiPlusHypotheek is een hybride hypotheek die speciaal is ontwikkeld voor mensen die willen profiteren van goede beleggingsresultaten, maar als de resultaten tegenvallen ook kunnen kiezen voor veiligheid. Deze hypotheek is bedoeld voor klanten die op elk moment deze afweging willen kunnen maken. Met de CombiPlusHypotheek is het mogelijk op elk gewenst moment de verhouding tussen sparen en beleggen te wijzigen en daarmee in te spelen op de behoefte van de doelgroep. Hierbij worden geen aan- of verkoopkosten voor de beleggingsfondsen in rekening gebracht. Wel worden voor- en nadelen van eventueel optredende renteverschillen tussen de vergoedingsrente (contractrente) en de marktrente verrekend met de klant
 • WoonPlusHypotheek
  Als u beschikt over eigen vermogen (bijvoorbeeld de overwaarde van uw huis, spaargeld of erfenis), is de WoonPlusHypotheek zeer geschikt voor u. Door uw eigen geld in te brengen in de WoonPlusHypotheek, kunt u meer geld lenen. Dit betekent dat u een duurder huis kunt kopen, dan u op basis van uw salaris zou kunnen doen.
  Delta Lloyd belegt uw eigen vermogen voor een periode van twintig jaar in haar succesvolle beleggingsfondsen via de WoonPlusRekening. Deze belegging kan u jaarlijks extra geld opleveren. Dit geld wordt gebruikt om extra hypotheekrente van te betalen. Op basis hiervan kan Delta Lloyd u één tot anderhalf keer de waarde van uw ingelegde vermogen als extra hypotheeklening verstrekken. Hierdoor kunt u zich een hogere huizenklasse veroorloven.
 • Aflossingsvrije hypotheek
  Voor het financieren van een woning is het mogelijk om de hypotheek (gedeeltelijk) aflossingsvrij af te sluiten. In dat geval betaalt men alleen rente. Hierdoor profiteert u van maximale renteaftrek. Vooral wanneer een huis voldoende overwaarde heeft, kan deze hypotheekvorm aantrekkelijk zijn. Aan het einde van de looptijd, of bij verkoop van de woning, lost men het gehele hypotheekbedrag boetevrij af.
 • Annuïteiten Hypotheek
  Een bekende hypotheekvorm is de hypothecaire lening met aflossing volgens annuïteiten. Men betaalt iedere maand een gelijk bedrag, bestaand uit rente en aflossing. Wel verschilt de samenstelling van het bedrag iedere maand. In het begin wordt vrijwel niets afgelost. Het grootste deel van de annuïteit bestaat dan uit rente. Naarmate meer afgelost wordt, daalt het rentedeel en stijgt het aflossingsdeel.
 • Lineaire Hypotheek
  De oudste hypotheekvorm is een lening met lineaire aflossing. U betaalt gedurende een overeengekomen aantal jaren een vast bedrag aan aflossing. De rente wordt berekend over het bedrag dat nog niet is afgelost. Een lineaire aflossing betekent dus dat u elke maand minder rente betaalt, terwijl de aflossing gedurende de hele looptijd constant blijft. De totale lasten zijn daardoor de eerste jaren het hoogst en nemen daarna steeds verder af.
 • MKBPlusHypotheek
  De MKBPlusHypotheek geeft ondernemers in het midden- en kleinbedrijf financiële ruimte om optimale bedrijfsruimte te kopen. U kunt maximaal 90% van de getaxeerde executiewaarde van het pand lenen. U heeft de keus uit verschillende aflossingsvarianten (lineaire aflossing, EffectPlusHypotheek en beleggingsverzekering Financieel VrijheidsPlan), waardoor u de hypotheek zoveel mogelijk aan uw specifieke situatie kunt aanpassen. Ook een overbruggingskrediet behoort tot de mogelijkheden van de MKBPlusHypotheek.
  U profiteert als ondernemer van een rentekorting tot maximaal 0,3% bij het afsluiten van andere verzekeringen.
 • Traditionele Levenhypotheek
  Deze verzekering keert uit op de afgesproken einddatum of bij eerder overlijden. Tijdens de looptijd van de lening betaalt u rente en premie, maar geen aflossing. Het basisbedrag waarvoor men zich verzekert, groeit door winstdeling. Daarom hoeft het verzekerd kapitaal maar tussen de 60% en 80% van het te lenen geldbedrag te zijn.
 • EffectPlusHypotheek
  De Delta Lloyd EffectPlusHypotheek is een modern hypotheekproduct, ontwikkeld voor de consument die geïnteresseerd is in beleggen en bereid is het bijbehorende beleggingsrisico te nemen. De Delta Lloyd EffectPlusHypotheek is, ook in het nieuwe belastingstelsel, een fiscaal aantrekkelijke vorm van financiering van de eigen woning. Dit biedt tevens een mogelijkheid om een aantrekkelijk rendement te behalen op de beleggingen. U kunt beleggen zonder dat een eigen startkapitaal noodzakelijk is. Deze belegging kan worden betaald door een eenmalige storting, maandelijkse inleg of een combinatie van deze twee. De leningen zijn aflossingsvrij. U heeft de mogelijkheid tot 75% aflossingsvrij te sluiten. Bovendien is de minimale maandelijkse inleg laag.
  De hypotheek bestaat uit een lening en een verpande EffectPlusHypotheek Rekening ter aflossing van de geldlening.
  De minimale maandelijkse inleg is €20, -. Gedurende de looptijd van de hypotheek kunt u geld opnemen. Alle bedragen die boven 20% van de groeilijn uitkomen zijn vrij opneembaar.
  U kunt de EffectPlusHypotheek afsluiten in combinatie met een overlijdensrisicoverzekering.
  Hieronder leest u een overzicht van de algemene kenmerken van de EffectPlusHypotheek:

  • De minimale maandelijks inleg is € 20.
  • Indien een hoge aanvangstorting wordt gedaan is de minimumstorting in de EffectPlusHypotheek Rekening € 4.500, in combinatie met een maandelijkse inleg is een lagere storting altijd mogelijk.
  • Rekenrendement voor bepaling van de hoogte van de stortingen in EffectPlusHypotheek Rekening is maximaal 8%.
  • Vrije beleggingskeuze in alle aangeboden fondsen in de EffectPlusHypotheek Rekening.
  • In de EffectPlusHypotheek Rekening kan tevens worden gespaard.
  • Een depotstorting kan worden voldaan uit eigen middelen, geleend geld of een combinatie van beiden.
  • Bijstorten kan onbeperkt (geen verplichting).

   Bij opnames zullen de reguliere verkoopkosten (0,5%) in rekening worden gebracht. Uiteraard kunt u ook bijstorten op uw rekening, hieraan is geen minimumbedrag verbonden. Als grondslag voor berekening van de overwaarde wordt de minimum depotstorting gehanteerd die benodigd is om de lening af te lossen. Indien de effectenlening hoger is dan de minimum depotstorting, dan wordt dit bedrag als grondslag gehanteerd.

   Kosten
   De kosten die zijn verbonden aan het beleggen met de EffectPlusHypotheek Rekening bedragen 0,5% over het bedrag van de aankoop van aandelen of 0,5% over het bedrag van de verkoop. Bij een ruil (switch) worden geen kosten over de aankoop in rekening gebracht, wel over de aandelenverkoop. Zie hiervoor ook de financiële bijsluiter.

   Dividenduitkering
   Bepaalde fondsen keren jaarlijks, meestal in de maand april, dividend uit. Deze uitkering wordt door Delta Lloyd Bank automatisch, onder aftrek van de dividendbelasting, kosteloos herbelegd in het uitkerende fonds.

   Rente-uitkering
   In november vindt de jaarlijkse renteafrekening plaats over het saldo op het spaargedeelte van de EffectPlusHypotheek Rekening. Deze renteverrekening heeft betrekking op de periode van 1 november van het voorgaande jaar tot en met 31 oktober van het lopende jaar. De te ontvangen rente wordt automatisch op het spaardeel van de rekening bijgeboekt.

   Afschriften
   Na iedere transactie of andere financiële mutatie ontvangt u een dagafschrift. Dit dagafschrift kan worden opgeborgen in de map die de bank toezendt als de rekening geopend is.

   Jaaropgave

   In januari van ieder jaar ontvangt u van de bank een jaaropgave, waarin het totaalsaldo van de EffectPlusHypotheek Rekening per einde van het jaar wordt opgegeven. Per fonds wordt het aantal aandelen met slotkoers vermeld en het saldo op het spaardeel. Tevens wordt het saldo van ontvangen rente en dividend met vermelding van de daarop ingehouden dividendbelasting opgegeven.

   Transacties en mutaties

   Na het openen van de rekening ontvangt u formulieren waarmee transacties en mutaties kunnen worden doorgegeven.

   Let op: na iedere storting dient u een transactieopdracht te geven indien u wilt beleggen.

   Spaarrekening
   De EffectPlusHypotheek Rekening biedt tevens de mogelijkheid om de storting geheel of gedeeltelijk op een spaardeel te plaatsen, waarover een rentevergoeding wordt gegeven.Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning
actuele hypotheekrente overzicht: www.rente.tarieven.nl Copyright 2005-2024 Uw Huis en Hypotheek