Onze informatiepagina's
Alles openen Alles sluiten
 
  Alle informatie over huis en hypotheek

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als zelfstandig ondernemer is het verstandig om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) af te sluiten. Ook als u een directeur-grootaandeelhouder (DGA), een zelfstandige zonder personeel (ZZP) of vrije beroepsbeoefenaar zoals huisarts, advocaat en psycholoog bent, bent u een zelfstandig ondernemer. In geval van ziekte of invaliditeit keert de aov uit. Op deze manier bent u zeker van een inkomen.

Waarom een aov?
Een aov is niet verplicht, maar wanneer u als zelfstandig ondernemer door ziekte niet meer kunt werken heeft u zonder aov geen vangnet om uw inkomensterugval op te vangen. Indien u dus geen aov heeft dient u te leven van een bijstandsuitkering. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u uzelf verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en daardoor uw levensstandaard behouden.

Premies
De premie die u betaalt voor een aov is afhankelijk van verschillende factoren. De belangrijkste factoren die de hoogte van uw premie bepalen zijn het soort beroep dat u uitvoert en de mate van arbeidsongeschiktheid. Wanneer u een beroep beoefent dat het risico op arbeidsongeschiktheid vergroot zult u een hogere premie betalen dan wanneer u weinig kans heeft op arbeidsongeschiktheid. Daarnaast is uw premie afhankelijk van het percentage dat u arbeidsongeschikt moet zijn voordat de aov-verzekeraar over gaat tot uitbetalen. Hoe lager het percentage, hoe eerder de verzekeraar uit moet betalen, dus hoe hoger de premie.

Naast het soort beroep dat u uitoefent en het percentage dat u arbeidsongeschikt moet zijn voordat de verzekeraar over zal gaan tot uitbetaling, spelen ook het aantal wachtdagen en de duur van uw aov mee in de hoogte van de premie. Wanneer het aantal dagen tussen arbeidsongeschiktheid en uitbetaling groot is, zal de premie lager zijn dan wanneer de verzekering al binnen enkele dagen uit moet betalen. Ook wanneer u wilt dat uw verzekeraar u uitbetaald tot bijvoorbeeld uw 65e in plaats van uw 55e zal de premie hoger zijn.

Als laatste is de hoogte van uw loon van invloed op de premie die u betaalt. Wanneer u een erg hoog loon heeft en u wilt dit loon voor 75% verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid zult u een hogere premie betalen dan wanneer uw loon enkele honderden of duizenden euro's lager is. Ook het percentage van uw inkomen dat u wilt verzekeren is belangrijk bij de bepaling van uw premie.

De premie die u uiteindelijk betaalt voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering is fiscaal aftrekbaar in box 1.

Bijpassende premie bij beroepsklasse
Zoals hierboven al genoemd is het soort beroep dat u uitvoert van invloed op de premie die u betaald. Veel verzekeraars hebben een indeling gemaakt op beroepsklasse. Hieronder vindt u de 4 beroepsklassen die vaak worden gehanteerd. Zit u in beroepsklasse 1, dan heeft u het minst risico om arbeidsongeschikt te worden en betaalt u dus de laagste premie. In beroepsklasse 4 is het risico op arbeidsongeschiktheid het hoogst waardoor u ook de hoogste premie betaald.

  • Beroepsklasse 1: lichte beroepen, bijvoorbeeld directeur
  • Beroepsklasse 2: commerciĆ«le beroepen, bijvoorbeeld winkeliers
  • Beroepsklasse 3: beroepen met lichte handenarbeid, bijvoorbeeld fotograaf
  • Beroepsklasse 4: beroepen met zwaardere lichamelijke arbeid, bijvoorbeeld timmerman

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?
Hierboven is al genoemd dat het percentage dat u arbeidsongeschikt bepaalt hoe hoog de premie is voor uw verzekering. Er zijn veelal drie criteria die de mate van ongeschiktheid en daarmee de hoogte van uw premie bepalen.

  • Gangbare arbeid: deze aov keert alleen uit als u helemaal geen werkzaamheden meer uit kunt voeren. U moet in dit geval eerst proberen om andere werkzaamheden uit te voeren. Wanneer u zelfs hier niet meer tot in staat bent keert uw verzekering uit. Omdat uw verzekeraar pas laat overgaat tot uitbetalen is de premie in dit geval laag.
  • Passende arbeid: bij deze arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt rekening gehouden met uw opleiding en het soort werk dat u doet. Wanneer u uw eigen werk niet meer uit kunt voeren zult u moeten zoeken naar passend werk. Dit houdt in dat u probeert werk te vinden dat binnen uw opleiding en werkgebied past. Wanneer dit niet mogelijk is zal uw verzekeraar overgaan tot uitbetaling, de premie ligt in dit geval hoger dan de premie voor gangbare arbeid.
  • Beroepsongeschiktheid: bij deze verzekering keert uw verzekeraar al uit wanneer u het beroep wat u uitoefende niet meer uit kunt oefenen. Omdat er helemaal niet meer gezocht zal worden naar ander passend werk zal de verzekeraar snel over moeten tot uitbetaling, om deze reden is de premie voor uw verzekering op basis van beroepsongeschiktheid het hoogst.

Acceptatie door aov verzekeraar
Wanneer u een aanvraag doet voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering zult u eerst een medische keuring moeten ondergaan. Dit zal in eerste instantie gebeuren aan de hand van een gezondheidsverklaring. Wanneer de gezondheidsverklaring geen duidelijk beeld geeft zal een keuring door een onafhankelijke arts worden gevraagd. Ook zal deze arts worden gevraagd om u te keuren wanneer het bedrag waarvoor u uzelf verzekerd het eerste jaar boven €32.000 en het tweede en de verdere jaren boven de €22.000 ligt. Wanneer ui de gezondheidsverklaring of de keuring blijkt dat u een verhoogde kans heeft om arbeidsongeschikt te worden dan kan de verzekeraar besluiten om een hogere premie te vragen of uitsluitinggronden op te nemen in de arbeidsongeschiktheidsverzekering. In een uiterst geval kan uw verzekeraar u weigeren. Naast weigering om medische redenen kan uw verzekeraar u ook weigeren wegens betalingsachterstanden. 

Invloed arbeidsongeschiktheid op uw hypotheek
Bij het afsluiten van uw hypotheek is rekening gehouden met uw inkomen en eventueel uw vermogen. Bij arbeidsongeschiktheid valt uw inkomen gedeeltelijk weg, het kan daardoor zijn dat u uw maandlasten niet meer kunt betalen. Er bestaan hypotheken die dit risico afdekken door meestal gebruik te maken van een eenmalige koopsom. Wanneer u hier meer over wilt weten kunt u het best contact opnemen met een hypotheekadviseur.

Geen AOV, wel inkomsten bij arbeidsongeschiktheid
Als zelfstandig ondernemer kunt u behoorlijk schrikken van de maandpremie die uw verzekeraar van uw vraagt. Wanneer u besluit om geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, zijn er nog enkele opties die er voor kunnen zorgen dat u bij arbeidsongeschiktheid toch geld achter de hand heeft.


  • U kunt zelf geld reserveren/sparen
  • U kunt een 'individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering tegen collectieve voorwaarden' afsluiten.
  • U kunt een vrijwillige Ziektewetverzekering en/of WIA-verzekering bij UWV afsluiten. Deze verzekering geldt als u vanuit een uitkering een zelfstandig ondernemerschap begint.Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning
actuele hypotheekrente overzicht: www.rente.tarieven.nl Copyright 2005-2024 Uw Huis en Hypotheek