Onze informatiepagina's
Alles openen Alles sluiten
 
  Alle informatie over huis en hypotheek

De Notaris

Een notaris is een openbaar ambtenaar, welke bevoegd is om authentieke akten op te maken en rechtsgeldig te verklaren, ze in bewaring te houden en er grossen, afschriften en uittreksels van uit te geven. De notaris is de laatste schakel in het aankoopproces.

Een notaris gaat voornamelijk over het financiƫle deel van de koop. Verder worden door de notaris aktes opgesteld die de transactie definitief maken. Een notariƫle akte heeft, in tegenstelling tot een zelf opgestelde akte, de volgende voordelen:

 • De datum, echtheid en juistheid ervan staan vast;

 • Er kunnen afschriften van worden afgegeven;

 • Er is een onafhankelijke derde betrokken bij het opstellen van de akte, die ervoor zorgt dat beide partijen gelijk behandeld worden. Ook voor het opstellen van een samenlevingscontract of een testament kunt u bij een notaris terecht.

  Hieronder leest u een kort overzicht van alle zaken die een notaris regelt:

  Overdracht van onroerende zaken

  • Eerste kennismaking
   Een notaris nodigt u uit voor het passeren van de aktes. Dit gebeurd nadat u de hypotheekofferte heeft geaccepteerd en alle goedkeuringen zijn verleend. Voordat u bij de notaris langs gaat, ontvangt u een concept van de hypotheekakte en de afrekening. In deze afrekening staat vermeld welke bedragen aan welke personen betaald dienen te worden. Het gedeelte dat u zelf dient te betalen, moet u op tijd overmaken naar de notaris. Op deze manier kan de koop van uw woning financieel passend worden gemaakt.

  • De hypotheekakte
   In deze akte vindt u een beschrijving van het onderpand en van de totale schuld. Ook de voorwaarden bij tussentijdse ontbinding zijn in de akte opgenomen. Verder kunt u in de hypotheekakte alle relevante afspraken lezen.

  • De transportakte
   In deze akte staan alle bindende voorwaarden over de koop van uw woning. U wordt officieel ingeschreven in het Kadaster als eigenaar van uw nieuwe woning, op het moment dat u de transportakte ondertekent. Een transportakte geldt na ondertekening tevens als eigendomsbewijs De taak van de notaris bij het opstellen van de akte is erg belangrijk. Deze gaat namelijk na of de verkoper het huis wel mag verkopen, of aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan, of er geen beslagen op de woning rusten en of het perceel en de woning goed zijn beschreven.

  • De koopakte
   Een notaris kan een koopakte opmaken, maar dit is niet verplicht.

  • Samenlevingscontract
   Wanneer u samen met uw partner een woning koopt en nog niet gehuwd bent, is het raadzaam een samenlevingscontract op te laten stellen. Dit kunt u bij een notaris laten doen. In een dergelijk contract worden voorwaarden voor een eventueel testament vastgelegd. Verder worden de eigendomsverhoudingen van de woning hierin opgenomen.

  • Juridische aspecten
   Een notaris bespreekt met u de juridische aspecten van de koop en de financiering.

  • Advies
   Wanneer u als koper tijdig naar een notaris gaat, krijgt u een goed afgewogen advies over waar u op dient te letten. Ook als verkoper kan het verstandig zijn op tijd een notaris te raadplegen: u krijgt dan advies over de verplichtingen die u tegenover de koper heeft.

Naast de overdracht van onroerende zaken, heeft de notaris nog de volgende taken:

Appartementsrechten
De splitsing van een gebouw met grond en verdere toebehoren, moet bij notariƫle akte gebeuren.

Bouwprojecten
Bij bouwprojecten behandelt vaak Ć©Ć©n notaris het gehele project. De koper van een woning uit een bouwcomplex kan ook voor advies een eigen notaris inschakelen.

Notaris tarieven
Er is geen vast tarief dat elke notaris vraagt. Dit tarief hangt af van de notaris die u kiest en van de taken die de betreffende notaris voor u uitvoert. U kunt een notariskantoor wel vragen van tevoren een opgave te doen van de te verwachten kosten. Het honorarium wordt vastgesteld aan de hand van de concrete omstandigheden van de uitgevoerde opdracht. Een notaris kan ook kosten in rekening brengen indien een akte niet doorgaat. Hierbij worden de kosten meestal bepaald aan de hand van de tijd die besteed is, de kwalificaties van betrokken personen, gevraagde spoedbehandeling, eventuele specialisaties en het financiĆ«le belang van de zaak. Wel kunt u verschillende notaristarieven vergelijken.

Voor een indicatie van de kosten kunt u ook een offerte aanvragen. Houdt u er wel rekening mee dat de werkzaamheden die een notaris verricht slechts voor een deel afhankelijk zijn van uw opdracht. Verder is het belangrijk dat u goed op de bijkomende kosten let. Hieronder vallen onder anderen kadasterkosten.


Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning
actuele hypotheekrente overzicht: www.rente.tarieven.nl Copyright 2005-2024 Uw Huis en Hypotheek