Onze informatiepagina's
Alles openen Alles sluiten
 
  Alle informatie over huis en hypotheek

Verborgen gebreken

Als na de verkoop van uw woning blijkt dat er ernstige gebreken zijn, kunt u hier als verkoper voor aansprakelijk gesteld worden. Betreffen de gebreken zaken waarvan u het bestaan kende, dan bent u per definitie aansprakelijk voor deze gebreken. Maar ook wanneer u niets van de gebreken afwist, kan het zijn dat u de schuld op zich dient te nemen.
Betreft het geconstateerde gebrek een zaak waardoor normaal gebruik van de woning verhinderd wordt, dan zult u als verkoper het herstel moeten verzorgen. U heeft immers niet verkocht wat u de koper (zoals beschreven in de koopovereenkomst) beloofd had.

Mededelingsplicht en onderzoeksplicht
Als verkoper van een woning heeft u een “mededelingsplicht”. Dit houdt in dat u verplicht bent bekende gebreken aan het huis te melden aan de koper. Gebreken waar u als verkoper niet bekend mee was, vallen in de meeste gevallen onder de “onderzoeksplicht” van de koper. De koper heeft de plicht de woning te (laten) onderzoeken alvorens deze tot definitieve aankoop overgaat.

Een gebrek wordt als 'kenbaar' aangemerkt als de koper wist dat het er was, of als deze door onderzoek had kunnen weten dat het gebrek aanwezig was.

Kosten delen
Verklaart u als verkoper dat u aansprakelijk bent voor het geconstateerde gebrek aan de woning, dan heeft u de mogelijkheid de kosten voor herstel te delen met de koper.
Wijst u deze aansprakelijkheid af, dan heeft de koper de keus naar de rechter te stappen.

Gebreken accepteren
Het komt voor dat in koopovereenkomsten vastgelegd wordt, dat de koper het verkochte goed aanvaardt inclusief eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken. Vaak wordt hierbij een uitzondering gemaakt met betrekking tot gebreken die 'normaal' gebruik van de woning verhinderen. Hierdoor ligt toch een groot deel van het risico bij de verkoper.

Staat deze uitzondering niet vermeld in het koopcontract, dan ligt een groot deel van het risico bij de koper.


Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning
actuele hypotheekrente overzicht: www.rente.tarieven.nl Copyright 2005-2024 Uw Huis en Hypotheek