Onze informatiepagina's
Alles openen Alles sluiten
 
  Alle informatie over huis en hypotheek

Starterslening

De Starterslening is een aanvullende lening op een reguliere hypotheek. Starters hebben vaak onvoldoende budget om een woning zelf te financieren en de maximale hypotheek is vaak niet toereikend. De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) biedt in dergelijke gevallen een Starterslening aan. Deze Starterslening moet het kopen van een woning makkelijker maken.

Voorwaarden
De Starterslening wordt aangeboden voor de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten in samenwerking met uw eigen gemeente. Deze lening helpt u het verschil tussen de verwervingskosten van uw woning en uw maximale hypotheek (NHG) te overbruggen. De hoogte van de Starterslening hangt af van uw inkomen, uw eigen vermogen en de voorwaarden van de gemeente.

Niet alle gemeenten bieden een Starterslening aan, de gemeenten die de lening wel aanbieden hebben voorwaarden opgesteld waaraan u moet voldoen voordat u een Starterslening kunt krijgen. Deze voorwaarden zijn in een verodening vastgelegd, hierin staan onder andere de definitie van de doelgroep, de woningcategorie, de aankoopkostengrens en de maximale Starterslening. Wilt u weten of uw gemeente ook de Starterslening voert en zo ja, welke voorwaarden hier aan gesteld zijn? Kijk dan hier.

Looptijd en rente
De eerste drie jaar van de looptijd is de Starterslening renteloos en aflossingsvrij. De maximale looptijd van de lening is 30 jaar en de rentevast periode bedraagt 15 jaar. Na de eerste drie jaar wordt uw persoonlijke situatie bekeken. Er wordt dan bepaald of er rente en aflossing over uw Starterslening betaald kan worden. Kan uw financiële situatie dit aan, dan wordt de lening aangepast. Voor de Starterslening wordt dan een tweede hypotheek gevestigd op de woning.

Samenstelling van de totale financiering
De financiering van uw woning bestaat uit een normale (eerste) hypotheek, met als aanvulling een Starterslening. De normale hypotheek dient een rentevaste periode van tenminste tien jaar te hebben. U kunt deze afsluiten bij de bank van uw keuze. De Starterslening sluit u af bij SVn.

Zowel uw normale hypotheek als de Starterslening moeten aan de voorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voldoen. Dit houdt in dat het totaal van de beide leningen niet meer mag bedragen dan de verwervingskosten van uw woning. Onder deze kosten vallen de koopsom of de koop-/aanneemsom met daarbij een vaste opslag van 8% bij een nieuwbouwwoning en 12% bij een bestaande woning. Meerwerk kan worden meegenomen in de financiering, maar telt in de meeste gevallen niet mee bij de berekening van uw Starterslening.

Wilt u meer informatie over de Starterslening, kijkt u dan op de website van de SVn. 


Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning
actuele hypotheekrente overzicht: www.rente.tarieven.nl Copyright 2005-2024 Uw Huis en Hypotheek