Onze informatiepagina's
Alles openen Alles sluiten
 
  Alle informatie over huis en hypotheek

Erasmus Verzekeringen

Over Erasmus Verzekeringen
Erasmus Verzekeringen is actief op de particuliere en zakelijke markt van schadeverzekeringen en de particuliere markt van levensverzekeringen. Erasmus heeft bewust de keuze gemaakt zich niet op alle markten te begeven, maar alleen daar waar Erasmus expertise heeft en toegevoegde waarde levert aan haar klanten. Om deze toegevoegde waarde te leveren, werkt Erasmus samen met professionele, onafhankelijke assurantieadviseurs in heel Nederland.
Erasmus Verzekeringen kenmerkt zich door haar laagdrempeligheid en persoonlijke dienstverlening. Het bedrijf is een dochteronderneming van Delta Lloyd.
Als u in zee gaat met een verzekeraar, wilt u natuurlijk zeker zijn dat u zaken doet met een solide partner. Erasmus maakt deel uit van de sterke financiële groep Wüstenrot & Württembergische (W&W) AG te Stuttgart.
De W&W behoort, met een balanstotaal van meer dan EUR 53 miljard en circa 6 miljoen klanten, tot de grote concerns binnen de financiële dienstverlenende sector in Duitsland.
Behalve het hoofdkantoor in Rotterdam heeft Erasmus Verzekeringen een kantoor in Amsterdam. Daarnaast heeft Erasmus Verzekeringen twee dochtermaatschappijen: NOWM en Risk Consultants in Groningen.


Erasmus Verzekeringen hypotheekrente
De actuele hypotheekrente tarieven van Erasmus Verzekeringen kunt u vinden op: www.rente-tarieven.nlErasmus hypotheken
 • MultiLeven hypotheek
  Bij de MultiLeven hypotheek lost u gedurende de looptijd in principe niets af, maar betaalt u premies voor een MultiLeven Plan dat is gekoppeld aan de hypotheek. De premies van het MultiLeven Plan worden belegd in beleggingsfondsen. De MultiLeven hypotheek is dan ook een beleggingshypotheek. Bij de bepaling van de premie van de verzekering wordt uitgegaan van een prognoserendement van 8% op de belegging om op die manier de hypotheek volledig af te kunnen lossen. Het verzekerde bedrag bij overlijden is een vast kapitaal, dat u zelf bepaalt.
  Het grote voordeel van deze hypotheek is dat gedurende de looptijd maximaal geprofiteerd kan worden van de fiscaal aftrekbare rente en er tevens een kapitaal wordt opgebouwd om de hypotheek mee af te lossen. Dit resulteert in relatief lage hypotheeklasten
  Uw eindbedrag kan zowel hoger als lager uitvallen dan uw hypotheekschuld.
 • Spaar Exact hypotheek
  Bij de Spaar Exact hypotheek lost u gedurende de gehele looptijd in principe niets af op de lening, maar spaart u via de verzekering voor de aflossing. Het bijzondere van de Spaar Exact hypotheek, is dat over het spaardeel van de verzekering hetzelfde rentepercentage wordt vergoed dat men over de hypotheek moet betalen. Met de uitkering van de verzekering wordt op de einddatum het gehele hypotheekbedrag afgelost. Niets meer en niets minder.
  Het grote voordeel van de Spaar Exact hypotheek is, dat gedurende de looptijd maximaal geprofiteerd kan worden van de fiscaal aftrekbare rente en er tevens een kapitaal wordt opgebouwd dat exact genoeg is om de hypotheek mee af te lossen. Dit resulteert in relatief lage hypotheeklasten.
 • Traditionele Leven hypotheek
  Bij de Traditionele Leven hypotheek lost u gedurende de looptijd in principe niets af, maar betaalt u premies voor een gemengde levensverzekering die is gekoppeld aan de hypotheek. Het kapitaal van de verzekering wordt zodanig gekozen dat dit, vermeerderd met de bij te schrijven winst, op de einddatum of bij eerder overlijden groot genoeg is om de hypotheek in één keer af te lossen. Een hoger verzekerd kapitaal is mogelijk. Overigens is aflossen tijdens de looptijd uiteraard wel mogelijk. Omdat de polis van levensverzekering en de hypothecaire lening opzichzelfstaande elementen zijn, bestaat er een grote mate van flexibiliteit. Daarnaast is de kans aanwezig dat, gezien het winstdelingssysteem, de uiteindelijke uitkering op de einddatum groter is dan de hypotheekschuld.
  Het grote voordeel van de Traditionele Leven hypotheek is dat gedurende de looptijd maximaal geprofiteerd kan worden van de fiscaal aftrekbare rente en er tevens een kapitaal wordt opgebouwd om de hypotheek mee af te lossen. Dit resulteert in relatief lage hypotheeklasten. Het eindkapitaal van de verzekering kan overigens hoger dan wel lager uitvallen dan het hypotheekbedrag.
 • Aflossingsvrije hypotheek
  De naam zegt het al, bij een aflossingsvrije hypotheek lost u in principe niets op uw schuld af. U betaalt gedurende de looptijd alleen maar rente. De aflossing vindt plaats na het verkopen van de woning of aan het einde van de looptijd van de hypotheek. Een aflossingsvrije hypotheek kan voor slechts een bepaald deel van de executiewaarde van het huis worden verstrekt.
  het grote voordeel van een aflossingsvrije hypotheek is dat u alleen maar (fiscaal aftrekbare) rente betaalt, waardoor de lasten van de hypotheek laag blijven.
 • Annuïteiten hypotheek
  Bij een Annuïteiten hypotheek betaalt u gedurende de gekozen rentevastperiode maandelijks een vast bedrag. In dit bedrag zijn zowel de te betalen rente als de aflossing opgenomen. In het begin van de looptijd betaalt u nauwelijks aflossing en bestaat bijna het gehele bedrag uit (fiscaal aftrekbare) rente. In de loop van de tijd groeit het deel dat u aan aflossing betaalt en neemt het deel dat u aan rente betaalt af. Door de afname van het deel van het bedrag dat u aan rente betaalt, nemen de nettolasten van deze hypotheekvorm op den duur steeds verder toe, u betaalt immers steeds minder (fiscaal aftrekbare) rente.
 • Lineaire hypotheek
  De lineaire hypotheek is een van de oudste hypotheekvormen. Bij deze hypotheek wordt periodiek een vast bedrag afgelost. Dit bedrag wordt berekend door het aanvangsbedrag van de hypotheek te delen door de looptijd van de hypotheek. Over de hypotheekschuld wordt (fiscaal aftrekbare) rente betaald.
  De netto lasten liggen aan het begin van de looptijd van deze hypotheekvorm op een hoog niveau, maar dalen wel als gevolg van de aflossingen. Het fiscale voordeel van de hypotheek neemt naarmate de looptijd verstrijkt af, als gevolg van de daling van het bedrag dat aan fiscaal aftrekbare rente wordt betaald.

Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning
actuele hypotheekrente overzicht: www.rente.tarieven.nl Copyright 2005-2024 Uw Huis en Hypotheek