Onze informatiepagina's
Alles openen Alles sluiten
 
  Alle informatie over huis en hypotheek

Hypotrust

Over Hypotrust
Hypotrust bemiddelt bij het verstrekken van hypothecaire geldleningen voor professionele financiële instellingen. Denk daarbij aan banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Sinds onze oprichting werken wij samen met een aantal onafhankelijke tussenpersonen. Samen bieden wij gefundeerde hypotheken tegen scherpe rente. Dat is het uiteindelijke doel van Hypotrust. Wij willen onze cliënten de ruimte geven. Door de optimale hypotheek te verstrekken. En die is voor iedereen anders. Daarom kunt u bij ons uw eigen ideale hypotheek samenstellen. U heeft de vrijheid onze hypotheken te combineren met de eventuele bijbehorende verzekering.
Wij verstrekken uitsluitend hypotheken via het professionele intermediair.
Hypotrust is een label van Quion.


Hypotrust hypotheekrente
De actuele hypotheekrente tarieven van Hypotrust kunt u vinden op: www.rente-tarieven.nlHypotrust hypotheken

 • Levenhypotheek
  Bij een Levenhypotheek lost u tijdens de looptijd helemaal niets af. Met het geld dat u leent, sluit u een levensverzekering af. Deze wordt verpand aan Hypotrust. Aan de verzekeraar betaalt u elke maand premie. Daarmee bouwt u een bedrag op waarmee uw hypotheek op de einddatum geheel of gedeeltelijk wordt afgelost. De premie voor de polis blijft gedurende de gehele looptijd gelijk. Overigens kunt u op dezelfde polis ook een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Dit is vaak goedkoper dan twee losse verzekeringen.
  De schuld blijft gedurende de looptijd gelijk. Hierdoor profiteert u van maximale renteaftrek.
 • Aflossingsvrije hypotheek
  Bij de aflossingsvrije hypotheek betaalt u tijdens de looptijd alleen rente. Aflossen doet u pas aan het eind van de looptijd. Of bij verkoop van de woning. Het voordeel van een aflossingsvrije hypotheek is dat u alleen rente betaalt en geen aflossing. Uw maandlasten blijven dus relatief laag.
  Hypotrust verstrekt een aflossingsvrije hypotheek tot maximaal 90% van de executiewaarde. In combinatie met een andere aflossingsvorm is dit maximaal 75% van de executiewaarde
  U profiteert van maximale renteaftrek.
 • Spaarhypotheek
  U lost niets af bij de Spaarhypotheek. U betaalt naast rente maandelijks een premie. Deze premie bestaat uit een spaarpremie en een risicopremie. De spaarpremie is gekoppeld aan de hypotheekrente. Bij gelijkblijvende rente betaalt u maandelijks hetzelfde bedrag aan premie voor de spaarhypotheekverzekering. De spaarpremie wordt aangepast als de rente stijgt.
  Hypotrust werkt voor de Spaarhypotheek samen met verschillende verzekeraars. Daarmee heeft u ruime mogelijkheden. Zo zijn extra stortingen mogelijk. U kunt kiezen voor een traditionele Spaarhypotheek, maar ook voor inleg van de premie in beleggingsfondsen. Het meeverzekeren van arbeidsongeschiktheid en het sluiten op twee levens van een gekoppelde overlijdensrisicoverzekering, behoren ook tot de mogelijkheden.
  U krijgt een korting op de risicopremie als u niet rookt. De spaarhypotheek kan in combinatie met andere aflossingsvormen worden afgesloten.
  Tevens profiteert u van maximale renteaftrek, indien de hypotheekgelden worden gebruikt voor de aanschaf, verbetering of onderhoud van uw woning.
 • BeleggersHypotheek
  Bij de BeleggersHypotheek betaalt u maandelijks alleen rente. Aflossen doet u aan het eind van de looptijd, met het kapitaal dat u intussen via uw beleggingsdepot heeft opgebouwd. De opbouw kan plaatsvinden door maandelijkse storting. Of door een hoge storting bij het aangaan van de hypotheek. Een combinatie hiervan is ook mogelijk. De keuze van beleggingsfondsen is aan u. Hypotrust werkt met beleggingsinstellingen die een gevarieerd aanbod hebben.
  Tussentijdse stortingen zijn mogelijk met de BeleggersHypotheek en bijstorten is niet verplicht U kunt zelfs tussentijds geld opnemen, wanneer u voldoende heeft opgebouwd in uw beleggingsdepot.
  U mag tot 15% per jaar boetevrij aflossen.
 • Lineaire hypotheek
  Bij de lineaire hypotheek lost u elke maand een gelijk deel van de hoofdsom af. Hierdoor nemen uw hypotheeklasten snel af. Alleen bij nieuwbouw lost u in het eerste jaar nog niets af. Aan het begin van de looptijd zal het maandbedrag van de lineaire hypotheek relatief hoog zijn. Maar het daalt tijdens de looptijd. U betaalt namelijk alleen rente over het bedrag dat nog niet is afgelost. En dat wordt steeds lager. De koppeling tussen een lineaire hypotheek en een (bestaande) overlijdensrisicoverzekering is mogelijk.
 • Annuïteiten hypotheek
  De bruto maandlasten van deze hypotheek blijven, bij gelijkblijvende rente, gedurende de hele looptijd gelijk. Het aflossingsdeel wordt alleen steeds iets groter en het rentedeel kleiner. Daardoor is uw fiscale voordeel (aftrekpost rente) in de eerste jaren het grootst. Uw netto maandlasten zijn dan het laagst. Bij nieuwbouw betaalt u gedurende het eerste jaar na passeren van de hypotheekakte alleen rente. De koppeling tussen een Annuïteitenhypotheek en een (bestaande) overlijdensrisicoverzekering is mogelijk.
 • SpaarToekomstHypotheek
  Gedurende de looptijd van deze hypotheek lost u niet af. Wel betaalt u een premie. Met deze premie bouwt u vermogen op binnen een levensverzekering. Met dit vermogen kunt u aan het eind van de looptijd uw hypotheekschuld geheel of gedeeltelijk aflossen.
  Voor de SpaarToekomstHypotheek werkt Hypotrust samen met de Generali Verzekeringsgroep. Hierdoor biedt Hypotrust u een ruime keuze uit hypotheken. De spaarhypotheekvariant, de beleggingsvariant of een combinatie hiervan behoren tot de mogelijkheden.
  U kunt de SpaarToekomstHypotheek afsluiten in combinatie met een overlijdensrisicoverzekering en/of een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • Ondernemershypotheek
  Deze hypotheekvorm is speciaal ontwikkeld voor vrije beroepsbeoefenaars en ondernemers. U kunt de OndernemersHypotheek afsluiten in combinatie met alle hypotheekvormen die Hypotrust aanbiedt. U kunt een geldbedrag lenen tot maximaal 125% van de executiewaarde van uw woning.
  Bij Hypotrust komt u ook in aanmerking voor een hypotheek als u pas 2 jaar zelfstandig ondernemer bent.
 • CoulanceHypotheek
  Deze hypotheekvorm maakt het mogelijk een aantrekkelijke hypotheek af te sluiten voor mensen met een BKR-registratie.
  Voor een periode van minstens vier jaar betaalt u een aangepast, hoger rentetarief. Wanneer er gedurende deze vier jaar geen problemen zijn geweest met betrekking tot betalingen en geen krediet misstappen meer zijn geregistreerd, dan kunt u uw hypotheek voortzetten tegen het op dat moment geldende normale rentetarief.
  Met de CoulanceHypotheek kunt u een geldbedrag lenen tot 125% van de executiewaarde van uw woning.
 • SouplessePlusHypotheek
  Deze hypotheekvorm is ideaal als u een inkomen zonder vaste dienstbetrekking of een fluctuerend inkomen heeft. U hoeft geen werkgeversverklaring of jaarcijfers te overleggen. Met de SouplessePlusHypotheek bent u zelf gemachtigd de hoogte van uw inkomen op te geven.
  De SouplessePlusHypotheek kan afgesloten worden tot een maximum van €600.000,-, of tot 110% van de executiewaarde van uw woning. U kiest zelf voor de aflossingsvorm die het best bij u past.
  U kunt aan het eind van elke rentevastperiode boetevrij aflossen.
 • SouplesseHypotheek
  Voor de SouplesseHypotheek heeft u geen inkomensbescheiden nodig. Het is voldoende wanneer u en uw intermediair een inkomensverklaring ondertekenen. Hierin moet worden aangegeven dat uw inkomen toereikend is om de lening aan te gaan.
  De SouplesseHypotheek kan worden afgesloten tot een maximum van €455.000,- of tot 70% van de executiewaarde van uw woning.
  Kiest u voor de SouplesseHypotheek bij Hypotrust, dan is de taxatie van uw woning gratis.
 • Koopsubsidie en Starterslening
  Koopsubsidie is een maandelijks bedrag dat u kunt ontvangen als belastingvrije bijdrage in uw hypotheeklasten. Dit concept is speciaal bedacht voor mensen met lagere of gemiddelde inkomens. Door het ontvangen van koopsubsidie wordt het voor deze mensen gemakkelijker gemaakt een eigen woning te financieren. Bij Hypotrust is het mogelijk een hypotheek af te sluiten in combinatie met koopsubsidie.
  De Starterslening is bedoeld ter overbrugging van het verschil tussen de kosten van uw nieuwe woning en het maximale bedrag dat u kunt lenen. Ook de Starterslening is bij Hypotrust af te sluiten in combinatie met de hypotheekvormen die Hypotrust aanbiedt.


Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning
actuele hypotheekrente overzicht: www.rente.tarieven.nl Copyright 2005-2024 Uw Huis en Hypotheek