Onze informatiepagina's
Alles openen Alles sluiten
 
  Alle informatie over huis en hypotheek

Wet Waardering Onroerende Zaken

Deze wet heeft betrekking op alle onroerende zaken. Het is voor u als (aanstaande) huiseigenaar belangrijk te weten wat deze wet inhoudt. Het doel van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) is vooral dat de waarde van uw woning door een onafhankelijke instelling bepaald wordt. Op deze manier gaan verschillende belastingen van dezelfde waarde van onroerende zaken uit.

De gemeente is verantwoordelijk voor de waardebepaling van uw woning. Hierbij heeft zij te maken met verschillende taken:

 • Bezwaarschriften afhandelen;

 • Het vaststellen van de waarde van alle woningen;

 • Alle veranderingen van gebouwen binnen de gemeente bijhouden;

 • WOZ-beschikkingen versturen;

 • De woningmarkt bijhouden;

Niet alle panden in Nederland worden getaxeerd. Wanneer uw huis niet getaxeerd wordt, wordt de WOZ-waarde ervan bepaald door vergelijkbare woningen die wel een taxatie hebben ondergaan. Of uw woning getaxeerd wordt hangt af van de volgende punten:

 • Is uw woning in een steekproef geselecteerd?

 • Is uw woning representatief voor een bepaalde woningcategorie?

 • Is uw woning rond de peildatum betrokken geweest bij een verkoop?

WOZ-beschikking
De waarde van uw woning wordt door de gemeente vastgesteld. Deze wordt vervolgens aan u bekend gemaakt via een beschikking. Een WOZ-beschikking is een officieel document van de gemeente over de waardevaststelling van uw woning. De WOZ-beschikking heeft als doel dat u de mogelijkheid krijgt om in bezwaar en beroep te gaan.

Iedere WOZ-beschikking is een jaar geldig.

Met welke belastingen krijgt u te maken?
Bij het bezitten van een woning, krijgt u met en aantal belastingen te maken. Voor enkele belastingen is de WOZ-waarde van uw woning van belang:

 • De waterschapslasten;

 • De inkomstenbelasting;

 • De onroerendezaakbelasting.

Hoe lang staat de WOZ-waarde vast?
De WOZ-waarde staat voor twee jaar vast.

Geen WOZ-beschikking
Indien u een nieuwbouwwoning gekocht heeft waarvoor nog geen WOZ-beschikking is afgegeven, dient u deze zelf te laten schatten. Dit kunt u zelf doen door te kijken naar de waarde van soortgelijke woningen.
Wanneer u een bestaande woning heeft gekocht en nog geen WOZ-beschikking heeft gekregen, dan kunt u deze aanvragen bij de gemeente.

In enkele gevallen krijgt u geen WOZ-beschikking. Dit is het geval als het gaat om een woonboot of een woning in het buitenland. U dient in dit geval uit te gaan van de waarde van de woning in het economische verkeer. Woont u in een woonboot, dan kunt u ook de waarde gebruiken die op beschikking van de roerendewoonruimtebelasting vermeld staat.

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde?
Wanneer u het niet eens bent met de waardering voor uw woning, kunt u bezwaar maken. Dit kan tot zes weken na de datum op uw beschikking. Overweegt u om bezwaar te maken, doorloop dan de volgende stappen:

 • Zoek uit of de waarde van uw woning is vastgesteld. Dit kan door een taxatieverslag op te vragen bij de gemeente. In een dergelijk rapport staan gegevens die u vervolgens kunt gebruiken voor uw bezwaarschrift.

 • Geef in het bezwaarschrift heel specifiek aan waarom u het niet eens bent met de beschikking. U heeft de mogelijkheid een bezwaarschrift op te laten stellen door een jurist.

 • De gemeente doet een uitspraak over uw bezwaarschrift. Indien u het hier niet mee eens bent, kunt u in beroep gaan bij de belastingrechter.
Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning
actuele hypotheekrente overzicht: www.rente.tarieven.nl Copyright 2005-2024 Uw Huis en Hypotheek