Onze informatiepagina's
Alles openen Alles sluiten
 
  Alle informatie over huis en hypotheek

Bouwtechnische keuring

Wanneer u een bouwtechnische keuring uit laat voeren, wordt de bouwkundige staat van de betreffende woning door een specialist onderzocht. Aan de hand van dit onderzoek wordt een rapport opgesteld. Hierin worden bouwkundige gebreken vermeld, evenals het eventuele onderhoud dat volgens de specialist aan de woning verricht dient te worden.

U kunt om verschillende reden een bouwtechnische keuring voor uw huis laten uitvoeren:

 • Als u een nieuwe woning wilt kopen, wilt u natuurlijk zekerheid over de bouwtechnische staat van deze woning. Onder de bouwtechnische staat van een woning vallen de eventuele herstelkosten en de onderhoudskosten. Wanneer u geen bouwtechnische keuring laat uitvoeren, loopt u het risico dat u na de koop van het huis voor onverwachte verrassingen komt te staan. Dit kan een grote financiële tegenvaller tot gevolg hebben.

 • Ook wanneer u uw oude huis gaat verkopen, kan een bouwtechnische keuring u voordeel opleveren. Deze keuring biedt immers voor de toekomstige koper zekerheid over de staat waarin het huis verkeerd. Bouwtechnische keuringen worden uitgevoerd door objectieve instanties, zodat de koper er zeker van kan zijn dat de keuring betrouwbaar is. Op deze manier is de koper sneller in staat een keuze te maken.

 • Het laten uitvoeren van een bouwtechnische keuring is noodzakelijk wanneer u een Nationale Hypotheek Garantie wenst te krijgen voor een woning die voor 1940 gebouwd is.

 • Ook wanneer uit uw taxatierapport blijkt dat het bedrag aan achterstallig onderhoud groter is dan 10% van de waarde van de woning, is het laten uitvoeren van een bouwtechnische keuring verplicht.

Soorten bouwtechnische keuringen

U kunt bij de koop of verkoop van een woning kiezen uit verschillende soorten bouwtechnische keuringen. Deze verschillen in grondigheid, maar ook in prijs. U kunt dus geheel zelf bepalen welke keuring het best aan uw wensen en eisen voldoet. Hieronder ziet u een kort overzicht van deze soorten keuringen.

 • Basiskeuring
  Bij dit type keuring worden alle visueel waarneembare gebouwdelen omschreven. Van deze gebouwdelen worden tevens de bouwkundige gebreken genoemd. Ook krijgt elke gebouwdeel een kwaliteitsbeoordeling. In het rapport wordt geen hersteladvies gegeven. Verder worden er geen prijzen en/of kosten voor herstel opgenomen.

 • Pluskeuring
  Een pluskeuring bevat alle onderdelen die de basiskeuring ook bevat. Dit type keuring wordt daarnaast uitgebreid met een hersteladvies. Verder worden de onderhoudskosten berekend. Deze kosten zijn voor de materialen gebaseerd op algemeen geaccepteerde eenheidsprijzen. Bij berekening van de arbeidskosten wordt uitgegaan van de prijzen van professionele bedrijven.


  U kunt deze keuring tegen een meerprijs uitbreiden met een rapportage voor de
  Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Deze rapportage kunt u in sommige gevallen nodig hebben om een hypotheek met NHG te verkrijgen. De resultaten van de keuring worden in dit rapport nauwkeurig beschreven. Deze keuring wordt echter alleen geaccepteerd als deze uitgevoerd is door een erkend bureau. Let daar bij het kiezen van een inspecteur dus goed op.

 • Meeloopkeuring
  Bij een meeloopkeuring loopt u tijdens het keuren met de inspecteur mee. De bevindingen worden tijdens en na de keuring met u besproken. De geconstateerde gebreken worden met u doorgesproken. Tevens krijgt u een globale indicatie van de uit te voeren onderhoudsmaatregelen. Hierbij worden de bijhorend kosten met u doorgesproken. Bij een meeloopkeuring ontvangt u geen rapportage.

 • Vooropleveringskeuring
  Deze keuring wordt uitgevoerd tijdens de bouw, vóór de uiteindelijke eindoplevering. Op deze manier kunnen gebreken en tekortkomingen in een vroeg stadium ontdekt worden. U kunt deze bevindingen dan tijdig melden bij de aannemer. Wanneer u geen voorlopleveringskeuring laat uitvoeren bij een nieuwbouwhuis, loopt u het risico dat dit huis gebreken vertoont. Dit kan zorgen voor financiële problemen.


  Bij deze keuring ontvangt u van de inspecteur na afloop van de keuring een rapport. In dit rapport worden visueel bereikbare gebouwdelen beoordeeld op alle essentiële punten. Vaak heeft u de mogelijkheid met de inspecteur mee te lopen. Deze kan u dan mondelinge toelichting geven over de woning, en in sommige gevallen geeft hij u bouwkundige tips.

 • Eindopleveringskeuring
  Bij de eindoplevering van een nieuwbouwhuis wordt de woning aan u overgedragen. U accepteert de woning dan. Tijdens deze eindoplevering wordt een “Proces Verbaal van Oplevering” opgesteld. Hierin worden de op- en aanmerkingen over de woning genoteerd. Een inspecteur kan er in uw belang voor zorgen dat alle geconstateerde gebreken en tekortkomingen in dit proces verbaal worden opgenomen.

 • Energie besparen
  Naast keuringen die te maken hebben met de bouwkundige staat van uw woning, kunt u ook keuringen uit laten voeren met betrekking tot energiebesparing. Een dergelijke keuring wordt een Energie Prestatie Advies (EPA) genoemd. Dit advies is bedoeld voor individuele woningen en wooncomplexen met een bouwvergunning van vóór 1998. In het rapport dat voor uw opgesteld wordt staan verschillende energiemaatregelen genoemd. Deze maatregelen kunnen u helpen te besparen op uw energierekening. Ook wordt u geadviseerd over meer wooncomfort en een verbeterd binnenklimaat. Een goede energieprestatie verhoogt de kwaliteit en de waarde van uw woning.

  Een EPA advies is onbeperkt geldig.

Onderzoeksmethodiek

Onderdelen van de woning worden alleen beoordeeld voor zover deze zichtbaar en bereikbaar zijn. Als voor de bereikbaarheid van deze onderdelen sloop, demontage, verplaatsen of verwijderen van materialen noodzakelijk is, wordt hierop geen inspectie uitgevoerd. Verder worden er tijdens de inspectie geen metingen verricht. Hierbij kunt u denken aan metingen met betrekking tot vocht, geluid, asbest, enzovoort. Ook worden er geen berekeningen gemaakt.

Ruimtes die voor inspectie niet bereikbaar zijn worden wel in het rapport vermeld. Hierbij wordt tevens vermeld of er twijfel bestaat over de technische staat.

Het kan voorkomen dat schade of gebrek wordt geconstateerd waarvan de oorzaak zonder verder onderzoek niet kan worden vastgesteld. Ook dit wordt vernoemd in het bouwtechnisch rapport.

De eventuele kosten die in een rapport (naar keuze) kunnen worden weergegeven, zijn exclusief BTW. Kosten die betrekking hebben tot verbetering en/of verfraaiing van de woning, worden niet in het rapport opgenomen.

Als de omvang van eventuele schade niet kan worden vastgesteld, kan geen redelijke prijsschatting worden gemaakt. In dit geval wordt deze schatting dan ook niet opgenomen in het rapport.


Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning
actuele hypotheekrente overzicht: www.rente.tarieven.nl Copyright 2005-2024 Uw Huis en Hypotheek