Onze informatiepagina's
Alles openen Alles sluiten
 
  Alle informatie over huis en hypotheek

Inboedelverzekering

De inboedelverzekering op verschillende plaatsen
De inboedelverzekering, ook wel opstalverzekering genoemd, dekt een vooraf afgesproken deel van de schade die uw inboedel heeft opgelopen. Niet alleen de door u en de verzekeraar gemaakt afspraken zijn van invloed op het percentage dat vergoed wordt, ook de plaats waar uw inboedel zich op het betreffende moment bevond, hangt hiermee samen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende plaatsen:

1. Uw eigen woning

 • Overige plaatsen

2. Verzekerde som
Wanneer u een verzekering aangaat, wordt vooraf altijd een ‘verzekerde som’ vastgesteld. Dit is een standaard die aangeeft:

 • Wat het bedrag is waarvoor u uw belang wenst te verzekeren;
 • Over welke bedrag de te betalen premie berekend gaat worden;
 • Wat het maximum is tot waar schade wordt vergoed;

Is de verzekerde som lager dan de werkelijke waarde van het verzekerde goed, dan spreekt men van onderverzekering. Wanneer de verzekerde som juist hoger is, wordt dit oververzekering genoemd. Ook dubbelverzekering is een bekend begrip in de verzekeringswereld. In dit geval is het verzekerde object dubbel verzekerd.

Bij verzekering van de inboedel wordt in de meeste gevallen uitgegaan van de dagwaarde.
Hiervoor geldt een uitzondering: voor objecten waarvan de waarde nog boven de 40% van de nieuwwaarde ligt, wordt de nieuwwaarde uitgekeerd. Van vaartuigen, aanhangwagens, bromfietsen of zaken die niet meer gebruikt worden, wordt in alle gevallen slechts de dagwaarde vergoed.

Vaststellen van de verzekerde som
Om na te gaan voor welk bedrag u uw inboedel dient te verzekeren, kunt u een inboedelwaardemeter invullen of u kunt uw inboedel laten taxeren. Het laten taxeren van uw inboedel heeft voor u een aantal voordelen:

 • De getaxeerde waarde wordt gegarandeerd uitgekeerd (volgens wetsartikel 7:960 BW);
 • Het bezit van belangrijke bezittingen hoeft bij schade niet meer te worden aangetoond. Deze worden in de taxatie genoemd;
 • U betaalt niet teveel premie, doordat u er zeker van bent dat u niet bent oververzekerd.

Nadelig zijn wel de hoge kosten die voor de taxatie betaalt dienen te worden. Ook dient u er rekening mee te houden dat goederen die in de toekomst aangeschaft worden niet altijd in het getaxeerde bedrag mee zijn genomen.

Uitkering boven de verzekerde som
In enkele gevallen keert de verzekeraar meer uit dan de som waarvoor u zich verzekerd heeft. Dit komt voor in de volgende situaties:

 • Er is sprake van bereddingskosten. Hieronder vallen kosten die gemaakt worden om schade te voorkomen of verminderen. Het vergoeden van een brandblusser die gebruikt is om het vuur in uw woning te doven, is een voorbeeld van bereddingskosten. Als verzekerde bent u zelfs wettelijk verplicht maatregelen te nemen die schade kunnen voorkomen of beperken.
 • Expertisekosten worden tot boven de verzekerde som vergoed. Dit zijn kosten die een verzekeraar maakt wanneer hij een expert inschakelt die de schade vaststelt.
 • Er worden opruimkosten gemaakt (de gemaakte schade wordt opgeruimd, herstel valt hier niet onder).
 • Er wordt tijdelijk gebruikt gemaakt van noodvoorzieningen. De kosten voor deze noodvoorzieningen worden vergoed tot boven de verzekerde som.

Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning
actuele hypotheekrente overzicht: www.rente.tarieven.nl Copyright 2005-2024 Uw Huis en Hypotheek