Onze informatiepagina's
Alles openen Alles sluiten
 
  Alle informatie over huis en hypotheek

Koopcontract


Het koopcontract opstellen
Nadat u met de koper over de prijs van de woning overeen bent gekomen, stelt u een koopcontract op. U kunt dit zelf doen, met behulp van de standaard koopcontracten die zijn opgesteld door De Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis en de NVM. Deze kunt u naar eigen inzicht aanvullen (bijvoorbeeld door extra ontbindende voorwaarden toe te voegen). Het is in de meeste gevallen niet aan te raden de standaard koopcontracten aan te passen. Hiermee kan Ć©Ć©n van de partijen benadeeld worden. Voor het downloaden van deze koopcontracten, klik hier.

U kunt er ook voor kiezen een notaris in te schakelen bij het opstellen van een koopcontract. Deze kan een koopcontract voor beide partijen vast stellen, indien u zowel de hypotheekakte als de akte van transport bij hem laat passeren. Op deze manier profiteert u van een onafhankelijk juridisch advies bij moeilijke zaken die in het koopcontract genoemd worden.

Alvorens u over kunt gaan tot het opstellen van een koopcontract, dient u over de volgende zaken overeenstemming te hebben bereikt met de koper:
  • De overdrachtsdatum;
  • De ontbindende voorwaarden en de datum waarop deze vervallen;
  • De koopprijs;
  • Eventueel een lijst met roerende zaken die de koper van u overneemt;
Bovenstaande zaken dienen te worden opgenomen in het koopcontract. Vervolgens moet het contract door beide partijen ondertekend worden. Indien Ć©Ć©n van de partijen het koopcontract wil verbreken, kost dit de betreffende persoon in de meeste gevallen 10% van de koopsom van de woning.

Wanneer de koper echter binnen drie dagen van de aankoop afziet, heeft dit geen gevolgen. De koper hoeft hier ook geen reden voor aan te geven. Deze drie dagen worden ā€˜bedenktijdā€™ genoemd. Gedurende de bedenktijd kan de koper bijvoorbeeld een bouwtechnische keuring uit laten voeren. De bedenktijd gaat in op het moment dat beide partijen het voorlopige koopcontract ondertekend hebben.

Ontbindende voorwaarden
Boetevrij afzien van de koop, kan alleen indien er ontbindende voorwaarden zijn opgenomen in het koopcontract. Er kan bijvoorbeeld in het koopcontract vermeld worden, dat van de koop mag worden afgezien indien de koper de financiering niet rond krijgt binnen een bepaalde termijn. Ook kan het raadzaam zijn de resultaten van een bouwtechnische keuring op te nemen in de ontbindende voorwaarden. Een koper kan vele ontbindende voorwaarden voorstellen, maar deze worden alleen in het koopcontract opgenomen als de verkoper hiermee akkoord gaat.

Toestemming echtgeno(o)t(e)
Indien u getrouwd bent, mag u uw woning enkel verkopen met toestemming van uw echtgeno(o)t(e). Dit geldt ook wanneer u niet samenwoont. Wanneer u geen toestemming heeft voor de verkoop, heeft de echtgeno(o)t(e) het recht de koopovereenkomst te vernietigen.
Ook wanneer u de woning samen met een partner heeft gekocht, geldt dat u zijn of haar toestemming nodig heeft voor eventuele verkoop.

Inschrijven bij het Kadaster
De koper kan ervoor kiezen de koop in te laten schrijven in het Kadaster. Op deze manier kan de koper verkomen dat er beslag op de woning wordt gelegd. De verkoper is verplicht mee te werken aan deze inschrijving indien de koper dit wenst.

Waarborgsom en bankgarantie
Het is verstandig in het koopcontract zekerheden op te nemen, vooral wanneer er een lange tijd zit tussen de verkoop en de levering van een woning. De waarborgsom en de bankgarantie zijn zulke zekerheden. Zij zorgen ervoor dat u de koper aan kunt spreken wanneer deze zijn verplichtingen niet nakomt.
  • Waarborgsom
    Dit is een bedrag dat de koper stort op de rekening van de notaris. De verkoper kan aanspraak maken op dit bedrag indien de koper zijn verplichtingen, zoals vermeld in de koopovereenkomst, niet nakomt.
  • Bankgarantie
    In dit geval geeft de koper niet daadwerkelijk geld in bewaring, maar geeft de bank van de koper een garantie voor een bepaald bedrag. Dit bedrag komt ten gunste van de notaris. De verkoper kan aanspraak maken op dit bedrag indien de koper zijn verplichtingen, zoals vermeld in de koopovereenkomst, niet nakomt.
Indien een waarborgsom lange tijd bij de notaris in bewaring blijft, is een bankgarantie een goedkopere optie. De notaris vergoedt namelijk een klein percentage van de waarborgsom aan de koper.

Indien u als verkoper wel met de koper heeft afgesproken dat deze een waarborgsom stort of een bankgarantie stelt, maar deze laat dit achterwege, dan is het raadzaam de koper eerst een termijn te geven dit alsnog te doen. Is deze termijn verstreken en is de koper de afspraak nog steeds niet nagekomen? Dan kunt u de koopovereenkomst ontbinden.

Sleutelverklaring
In een sleutelverklaring zegt de verkoper dat de koper de woning al mag betreden, terwijl deze nog geen officiƫle eigenaar is. Een sleutelverklaring wordt vaak getekend indien de verkoper de woning voortijdig heeft verlaten, waardoor de woning een tijdje leegstaat.
Vaak gebruikt de koper een dergelijke verklaring om alvast spullen te stallen in zijn of haar toekomstige woning. Indien de koper vast wil beginnen met het opknappen van de woning, is hier toestemming van de verkoper voor nodig. Deze is immers officieel nog eigenaar van de woning.
Het is voor de koper aan te raden de opstalverzekering voor de nieuwe woning in te laten gaan op het moment dat de sleutelverklaring wordt ondertekend.


Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning
actuele hypotheekrente overzicht: www.rente.tarieven.nl Copyright 2005-2024 Uw Huis en Hypotheek