Onze informatiepagina's
Alles openen Alles sluiten
 
  Alle informatie over huis en hypotheek

De verbouwing financieren

Een verbouwing kost geld. Geld dat u niet altijd zelf achter de hand heeft. Er zijn verschillende mogelijkheden om de verbouwing van uw woning toch te kunnen financieren.

Lenen
Het is niet altijd het meest voordelig de verbouwing met uw eigen geld te financieren. Leent u namelijk geld om in uw woning te investeren, dan is de rente die u  hierover betaalt fiscaal aftrekbaar. In het algemeen kunt u ervan uitgaan dat het lenen van geld voor u aantrekkelijk is wanneer uw eigen geld netto meer oplevert dan u netto aan rente betaalt.

Voor het lenen van geld bestaan de volgende mogelijkheden:
 • U kunt het verschil tussen de hypothecaire inschrijving en de restschuld opnemen.
- Hierbij is geen tussenkomst van de notaris nodig. U bespaart dus kosten.
 • U kunt geld lenen bij de bank.
- Dit kan door middel van een doorlopend krediet of een persoonlijke lening.
  Lenen bij de bank is alleen voordelig als u de lening binnen enkele jaren kunt
  aflossen.
 • U kunt eerder gedane aflossingen opnieuw opnemen (indien uw hypotheekakte dit mogelijk maakt).
- Ook in dit geval is geen tussenkomst van de notaris nodig. U bespaart dus
  kosten.
 • U kunt een tweede hypotheek afsluiten.
 • U kunt uw huidige hypotheek verhogen.
- U moet de hypotheekakte opnieuw bij de notaris laten passeren.
Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
U kunt er ook voor kiezen om Nationale Hypotheek Garantie aan te vragen. Dit kan zowel voor een complete herfinanciering als voor een aanvullende lening. Middels de NHG kunt u de volledige kosten voor de verbouwing onder de hypotheekgarantie in de lening opnemen. Een voorwaarde is wel dat de totale kosten, vermeerderd met de restantschuld van de bestaande lening, niet meer mogen bedragen dan €265.000, -.
 
Renteaftrek
Wanneer u geld leent voor de verbouwing/het onderhoud van uw woning, dan is de rente die u over de lening betaalt fiscaal aftrekbaar. Wilt u in aanmerking komen voor deze renteaftrek, dan dient u aan de volgende eisen te voldoen:
 • Renteaftrek is alleen mogelijk wanneer u schriftelijk (bijvoorbeeld door middel van bonnetjes en rekeningen) kunt aantonen dat de uitgaven daadwerkelijk voor de verbouwing van uw woning bestemd waren. U hoeft het geleende geld niet onmiddellijk te besteden aan uw woning. Het kan ook voorkomen dat u het geleende geld eerst aan andere zaken uitgeeft, maar dat u vervolgens uw eigen geld aan de verbouwing uitgeeft. Voor de renteaftrek maakt dit niets uit.
 • De schulden voor verbetering/onderhoud zijn alleen fiscaal aftrekbaar wanneer het de eigen woning betreft.
Verder zijn er twee situaties te onderscheiden waarin rente kan worden afgetrokken:
 • Financiering vooraf:
  Het bedrag dat u leent voor de verbouwing van uw woning, wordt vaak niet in een keer uitgegeven. Gedurende een periode van zes maanden na het afsluiten van de lening kunt u de kosten volledig aftrekken. Na deze periode wordt naar de werkelijke verbouwsituatie gekeken. De lening wordt alleen als eigenwoninglening gezien, wanneer daaruit betalingen voor de verbouwing zijn gedaan.
 • Financiering achteraf:
  U kunt gedurende of na de verbouwing een lening afsluiten voor de gemaakte kosten. U heeft dan in eerste instantie uw eigen geld gebruikt om de verbouwing te financieren. Het is achteraf alsnog mogelijk de verbouwing met de lening te financieren en de rente over de lening af te trekken. Een voorwaarde hiervoor is dat u de lening binnen zes maanden na aanvang van de verbouwing bent aangegaan. Ook de uitgaven voor de verbouwing dienen in deze periode te zijn gedaan.
Verbouwingsdepot
Het bedrag dat u leent wordt bij een verbouwingsdepot door uw geldverstrekker in depot gehouden. Dit bedrag wordt pas uitbetaalt naarmate de verbouwing vordert. In de meeste gevallen valt een dergelijk depot in box III, maar voor een verbouwingsdepot geldt dat deze in box I valt. De betaalde rente over de lening kan maximaal twee jaar na het storten van het verbouwingsdepot fiscaal worden afgetrokken. Anders valt het bedrag weer in box III.Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning
actuele hypotheekrente overzicht: www.rente.tarieven.nl Copyright 2005-2024 Uw Huis en Hypotheek