Onze informatiepagina's
Alles openen Alles sluiten
 
  Alle informatie over huis en hypotheek

Bureau Krediet Registratie

Bij Bureau Krediet Registratie (BKR) wordt van alle burgers bijgehouden welke kredieten zij momenteel hebben lopen, of welke zij de afgelopen vijf haar hebben beĆ«indigd. Elke lening vanaf € 500, - moet verplicht worden gemeld bij het Bureau Krediet Registratie. Dit geldt ook voor een betalingsachterstand van meer dan twee maanden. Een BKR registratie hoeft niet nadelig te zijn, zie voor meer informatie hiervoer de website bkrisgeenprobleem.


Hieronder leest u meer informatie over BKR:

Wat doet BKR?
Bureau Krediet Registratie beschermt burgers tegen zichzelf op financieel gebied. Zij zorgt ervoor dat iemand financieel gezien nooit te veel hooi op zijn vork kan nemen. Tevens licht BKR aangesloten kredietverleners in over de financiƫle situatie van de persoon die een krediet wil aangaan. De informatie van BKR helpt kredietverleners beslissen of het verantwoord is een krediet aan de betreffende persoon te verstrekken.

BKR behartigd dus zowel de belangen van de persoon die een krediet aan wil gaan, als de kredietverleners.
Kredietverleners zijn volgens de wet verplicht om te informeren naar iemands financiĆ«le gegevens wanneer die persoon een krediet aanvraagt. Zij mogen BKR echter ook raadplegen bij het beheren van lopende kredieten of het openen van betaalrekeningen. 

Sta ik geregistreerd bij BKR?
De kans dat u geregistreerd staat bij het BKR, is groot. Bij elke overeenkomst die u aangaat, dus niet alleen bij overeenkomsten waarbij een betalingsprobleem is ontstaan, wordt u geregistreerd. In totaal staan meer dan 10,8 miljoen Nederlandse consumenten geregistreerd bij het BKR. Over het algemeen kan gesteld worden, dat u in de volgende situaties bij het BKR bekend bent:

 • U hebt een bedrag van minimaal €500, - en maximaal €125.000, - geleend
 • U tenminste drie maanden over een overeenkomst kunt beschikken
 • De overeenkomst aan een natuurlijk persoon is verstrekt

Vanaf het moment dat overeenkomsten worden afgesloten, zijn zij bekend bij het BKR. De gegevens van een overeenkomst blijven tot vijf jaar na beƫindiging van deze overeenkomst zichtbaar bij BKR. De volgende gegevens worden verwerkt:

 • Het moment waarop de overeenkomst is ingegaan
 • De maand waarin de overeenkomst moet zijn afgelost
 • De hoogte van het geleende of maximaal te besteden bedrag
 • De soort overeenkomst
 • Eventuele bijzonderheden

BKR beschikt over de volgende persoonlijke gegevens:

 • Geboortenaam
 • Voorletter(s)
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Postcode en woonplaats

Zijn al mijn financiele gegevens bekend bij BKR?
Nee, niet alles op financieel gebied wordt door BKR geregistreerd. Zaken als belastingschuld, huurschuld, inkomen, studiefinanciering via de Informatie Beheer Groep en enkele onbetaalde rekeningen, worden niet bij BKR geregistreerd. Alleen kredieten en gsm-abonnementen worden verwerkt.

Wie kunnen mijn gegevens inzien?
Uw geregistreerde gegevens bij BKR zijn niet voor iedereen openbaar. Enkel uzelf en organisaties die bij BKR zijn aangesloten, kunnen uw gegevens inzien. Organisaties die bij BKR aangesloten zijn, zijn bedrijven die bedrijfsmatig en op eigen risico gsm-abonnementen en kredieten verstrekken.
Als consument kunt u enkel uw eigen gegevens bekijken.

Om uw privacy te waarborgen, zijn wetten en regels (zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet financieel toezicht) opgesteld rondom het opvragen van gegevens bij BKR. Deze gegevens zijn opgeslagen in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Het is wettelijk verboden informatie uit het CKI te gebruiken voor andere doelen dan waarvoor het systeem is bedoeld. De informatie in het CKI is behalve door wetten en regels, ook door technische en fysieke toepassingen beveiligd.    

Hoe kan ik mijn gegevens inzien?
Bij iedere Nederlandse bank, ook wanneer u geen lid bent van deze bank, kunt u uw gegevens opvragen. U dient zich hiervoor persoonlijk te kunnen identificeren. Het opvragen van uw gegevens werkt als volgt:

 • Bij de bank vindt u een brochure 'Wat doet BKR voor mij?'. In deze brochure vindt u een aanvraagformulier. Hiermee kunt u uw gegevens opvragen. Vul eerst het formulier in.
 • Overhandig het ingevulde formulier aan een bankmedewerker. U moet zich tevens kunnen legitimeren.
 • De bank stuurt het formulier naar BKR. Binnen vijf werkdagen ontvangt u uw gegevens op het opgegeven adres.

De kosten voor inzage van uw gegevens bedragen € 4,50. U dient dit bedrag te betalen aan de bankmedewerker die u van dienst is geweest.

Het is ook mogelijk uw gegevens persoonlijk op te halen bij het hoofdkantoor in Tiel. U dient hiervoor ten minste drie dagen van tevoren een telefonische afspraak te maken met de afdeling Inlichtingen & Inzage. Ook hierbij geldt dat u zich persoonlijk dient te kunnen legitimeren en dat u een bedrag van € 4,50 betaalt.

U kunt schriftelijk een overzicht opvragen van organisaties die de afgelopen twaalf maanden naar uw gegevens hebben geïnformeerd. Stuur hiervoor een brief naar BKR, afdeling Inlichtingen & Inzage. De contactgegevens vindt u op www.bkr.nl. U dient een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen. Ook voor dit overzicht betaalt u € 4,50.

 


Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning
actuele hypotheekrente overzicht: www.rente.tarieven.nl Copyright 2005-2024 Uw Huis en Hypotheek